Home LABIN Labin - ostalo Ovaj tjedan kosi se diljem Labina

Ovaj tjedan kosi se diljem Labina

Tvrtka 1. Maj d.o.o obavještava građane da je ovaj tjedan (13.-18.5.2019.) košnja predviđena na sljedećim lokacijama:

– Kature: cijeli kvart,
– iza OŠ “Matije Vlačića”,
– ispod zgrade kina,

– oko SŠ “Mate Blažine”,
– Tonci.

Mole se građani da u skladu s tjednim planom vode brigu o parkiranju automobila kako bi se izbjegle teškoće prilikom košnje i eventualno oštećenje automobila.

Napomena: naveden je okvirni tjedni plan. Može se promijeniti uslijed vremenskih neprilika ili drugih hitnih okolnosti.