Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Daus: Ustavom zaštititi pravo građana na pitku vodu

Daus: Ustavom zaštititi pravo građana na pitku vodu

U objedinjenoj saborskoj raspravi
o paketu zakona o vodama sudjelovao je i 
zastupnik IDS-a Emil Daus, koji je kao i u prvom čitanju nastojao
ukazati na nekoliko važnih tema koje treba uzeti u obzir prije donošenja ovih
zakona.

Istaknuo kako je sustav vodovoda
i odvodnje složen sustav i pozdravio je što se nakon mnogo godina odlučilo
pristupiti rješavanju takvih složenijih sustava, no napomenuo je da kako zbog
raznolikosti i specifičnosti svake 
pojedine regije u Hrvatskoj, to isto treba učiniti uzimajući u obzir
cijelu sliku, odnosno specifičnosti svake pojedine regije te  nadodao kako rokovi implementacije, iako su
od rasprave u prvom čitanju produženi za 30 dana, nisu realni za neka područja
Hrvatske. Kao primjer, naveo je sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u Istri
koji je veoma kompleksan te je za njegovo objedinjavanje potrebno mnogo više
vremena nego za neka druga manja područja u zemlji.

Zbog zabrinutosti da se već
osigurana sredstva financiranja ne iskoriste u potpunosti, saborski zastupnik
IDS-a postavio je pitanja što će biti s onim projektima koji su u tijeku te u
fazi izgradnje, a nositelji investicije su postojeće javne tvrtke koje bi se
trebale objediniti u novoformirane, kao i onima za koje postojeće tvrtke već
imaju važeće građevinske i lokacijske dozvole. Daus se posebno osvrnuo i na
temu pitke vode kao temeljnog ljudskog prava.

– Uvažene kolegice i kolege,
Hrvatska do sada nije Ustavom posebno zaštitila niti zajamčila pravo građana na
pitku vodu kao ljudsko pravo, no kako smo svjedoci privatizacije prirodnih
resursa u svijetu javlja se opravdana bojazan da bi se pitka voda, kao
najvažniji hrvatski prirodni resurs, kroz određeno vrijeme mogla naći pod
pritiskom međunarodnih kompanija koje pitku vodu vide prvenstveno kao izvor
prihoda i velike zarade zbog pada raspoložive količine pitke vode u svijetu, a
sve uslijed rasta svjetskog stanovništva te klimatskih promjena, napomenuo je
Daus.

Smatra kako je zaštitu pitke vode
potrebno podignuti na višu razinu nego je to sada propisano Ustavom jer bi
jedino unošenje takve odredbe u Ustav zajamčilo da se zakoni neće moći
mijenjati uslijed raznih korporacijskih ili političkih pritisaka, a na štetu
građana i njihovog pristupa pitkoj vodi.

– Iz prethodno navedenih razloga
mi iz IDS-a upućujemo poziv svim strankama i zastupnicima za pokretanje
postupka promjene Ustava RH kako bi se stvorio čvrst temelj i trajnost u
opredjeljenjima u upravljanju vodnim resursima te predlažemo da se u Ustav RH,
uz propisanu proceduru, unese novi članak koji će definirati da svi građani
Republike Hrvatske ostvaruju pravo na pitku vodu kao jedno od temeljnih
ljudskih prava, zaključio je Daus.