Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Demetlika: Pomak prema decentralizaciji, ali još uvijek nedovoljan

Demetlika: Pomak prema decentralizaciji, ali još uvijek nedovoljan

U saborskoj  raspravi o Konačnom prijedlogu o sustavu
državne uprave sudjelovao je zastupnik IDS-a Tulio Demetlika koji je naglasio
da se IDS od samog početka svog političkog djelovanja zalaže za bržu
decentralizaciju, stoga pozdravlja donošenje zakona koji idu u tom pravcu.

Napomenuo je kako su problemi
neefikasnosti državnog aparata, nedovoljno izražene razvojne uloge općina,
gradova i županija do tromosti institucija i potištenog gospodarstva povezani
te kako treba sagledati širu sliku i priznati da bi općine, gradovi i županije
bile daleko uspješnije kada bi sama država bila efikasnija. Također je dodao,
da s druge strane, neučinkovit državni aparat znatno koči gospodarstvo.

– Ovaj Konačni prijedlog zakona
možemo smatrati kao jedan nepotpuni korak ka decentralizaciji iz to dva
razloga, prvog jer se ovim Konačnim prijedlogom zakona ne prenose poslovi Ureda
državne uprave, nego se samo povjeravaju županijama i drugog, sredstva za
pokrivanje troškova tih poslova ne osiguravaju se izvornim prihodima županija,
već transferom iz Državnog proračuna, rekao je Demetlika te dodao kako je
ponovno izostala i funkcionalna i financijska decentralizacija, u svom izvornom
obliku.

Smatra da je ključni preduvjet da
se to ostvari postojanje političke volje te postizanje političkog konsenzusa,
što je i u ovom konkretnom slučaju opet nažalost izostalo. Saborski zastupnik IDS-a smatra
da je problem u tome što svaka vlada bez obzira koja opcija bila na vlasti
nastoji zadržati tromu i zastarjelu praksu centraliziranog upravljanja koja nas
je u posljednjih 30 godina dovela tu gdje jesmo.

– Glavni nedostatak ovog Konačnog
prijedloga zakona je to što nemamo garanciju osiguranja da će županije stvarno
imati osigurana financijskih sredstava za obavljanje povjerenih poslova i
plaćanje preuzetih djelatnika, tu se posebno ističe problem usklađivanja visine
plaća tih službenika s plaćama službenika koji trenutno rade u Županijama jer
će tu u najvećem broju slučajeva trebati osigurati dodatna sredstva za plaće,
istaknuo je.

Napomenuo je kako je praksa
pokazala da je jako teško, ali i nemoguće donijeti detaljan propis koji će biti
jednako primjenjiv i efikasan na razini cijele države, stoga IDS predlaže
uvođenje prakse da se na državnoj razini donose propisi u općenitoj formi te da
ti propisi postavljaju određene okvire, a da se onda pitanja koja ti propisi
obrađuju detaljnije razrađuju kroz regionalne zakone.

– Ovo je pomak, jedan korak prema
decentralizaciji, ali još uvijek nedovoljan, zaključio je Demetlika.