Home LABIN Labin - ostalo Ervin Mešanović predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu

Ervin Mešanović predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu

U petak, 21. lipnja
održana je konstituirajuća sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu
Labinu te je jednoglasno za predsjednika izabran Ervin Mešanović.

Na izborima, održanim 5. svibnja, u Vijeće bošnjačke
nacionalne manjine u Gradu Labinu izabrani su Ervin Mešanović, Sakib Trumić,
Rasim Halilović, Rasim Čaušević, Sakib Ibrahimović, Rezija Karalić, Gospe
Kahriman, Mirela Karić, Admir Smajlović, Esad Spahić, Nešet Taletović, Vahida
Kujraković, Ramiza Trumić, Sulejman Humić i Adisa Zulić Gubeljić.