Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan Esad Čolić predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan

Esad Čolić predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan

P rema Zakonu  o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina (Narodne novine br.25/19) izbori za članove vijeća nacionalnih
manjina   provedeni su 05. svibnja 2019.
godine i u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan je izabrano 10
članova.

Prema odredbama  Zakona 
o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. konstituirajuću
sjednicu sazvao je Općinski načelnik Općine Kršan Valdi Runko. Na sjednici je
izabrano Mandatno Povjerenstvo u sastavu: Enver Belkić – predsjednik, Ermina
Šibonjić – članica i Sabina Kenjar – članica.

Mandatno Povjerenstvo utvrdilo je
da su stečeni uvjeti da se izabranim kandidatima na provedenim izborima
verificira  mandat za članove Vijeće
bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan, kako slijedi:

1. Esad Čolić

2. Elvis Šakanović

3. Sanela Mikolj

4. Zurijeta Ćulah

5. Sabina Kenjar

6. Enver Belkić

7. Nermin Šahdanović

8. Ermina Šibonjić

9. Jasmin Čolić

10. Asmira Bećirević

Na sjednici su tajnim glasovanjem
izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne
manjine Općine Kršan. Tajno glasovanje provela je Komisija za provođenje tajnog
glasovanje za izbor predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Kršan u sastavu: Enver Belkić – predsjednik, Ermina
Šibonjić – članica i Sabina Kenjar – članica.

Za predsjednika Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Kršan izabran je Esad Čolić, a za zamjenicu
predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan izabrana je Sanela
Mikolj. Izborom predsjednika smatra se konstituiranim  Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine
Kršan.