Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Flego: Županija je iz EU fondova za razne projekte povukla oko milijardu...

Flego: Županija je iz EU fondova za razne projekte povukla oko milijardu i 600 milijuna kuna

Istarska županija danas je jedna
je od najrazvijenijih hrvatskih županija, s BDP-om 26 posto iznad hrvatskog
prosjeka i stopom nezaposlenosti koja je niža od prosjeka EU-a. Stopa
useljavanja u Istri je viša od stope iseljavanja, zbog čega je danas često zovu
i malom Irskom. Takav gospodarski i društveni razvoj Istre treba, između
ostalog, zahvaliti i fantastičnoj iskorištenosti EU fondova i općenito,
odličnoj suradnji s različitim regijama Europe i europskim institucijama.
Istarska županija je najuspješnija hrvatska županija po korištenju EU fondova.
Kroz 7.203 potpisana ugovora Istra je povukla oko milijardu i 600 milijuna kuna
za projekte. To je više od cijelog godišnjeg proračuna Istarske županije.

Prema raspoloživim podacima,
novac iz EU fondova ulagao se najviše u poljoprivredu i ribarstvo, poduzetništvo,
znanost i istraživanje, energetiku i zaštitu okoliša, promet, kulturu i
obrazovanje, zapošljavanje te promicanje ravnopravnosti spolova. Govoreći o
konkretnim EU projektima, istarski europarlamentarac Valter Flego podsjeća na
ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula, izgradnju
Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, vrijedne projekte energetske
obnove škola, izgradnju dva nova paviljona Studentskog doma Sveučilišta Jurja
Dobrile Pula, osiguranje pomoćnika u nastavi, obnovu kulturne baštine i druge.

Osim europskih, Istra je vrlo
uspješna i u programima prekogranične suradnje kroz koje su korisnici iz te
županije apsorbirali čak 215 milijuna kuna. Istarski projekti se u najvećoj
mjeri odnose na ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odvodnju, aglomeracije,
pojačane aglomeracije, izgradnju smještajnih kapaciteta za studente u Puli,
projekte asistenata u nastavi i druge. Uz to brojni su europski projekti koji
su u Istri realizirani na području gospodarstva, a zahvaljujući njima ulagalo
se u gospodarski razvoj, poduzetništvo te malo i srednje poduzetništvo,
industriju i regionalni razvoj, kao i dodatno osnaživalo međunarodnu suradnju.
Konkretno govoreći, riječ je o 256 projekata, čija ukupna vrijednost premašuje
milijardu kuna, a istarskim je korisnicima dodijeljeno 518 milijuna kuna
bespovratnih sredstava.

– Brojne su mjere koje Istarska
županija kontinuirano provodi s ciljem pomoći istarskom gospodarstvu, bilo da
govorimo o kreditnim linijama, dodjeli potpora za poticanje razvoja
poduzetništva, poticanju samozapošljavanja, ulaganju u poduzetničke zone ili
inkubatore. Međutim, posebno su značajni projekti u gospodarstvu, čiju su
realizaciju omogućili Europski fondovi, pogotovo kad govorimo o našim gradovima
i općinama čija proračunska sredstva ne bi bila dostatna da se samostalno
upuste u te projekte, ističe Valter Flego dodajući kako je znatna sredstva
povukao i privatni sektor.

Uz to, Istarska županija
kontinuirano provodi aktivnosti ulaganja u zdravstvenu zaštitu. Tu je svakako
ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula. Naime
projektom koji provodi Opća bolnica Pula pridonijet će se povećanju učinkovitosti,
isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Istri. Opremanjem dnevne
bolnice i jednodnevne kirurgije očekuje se bolja protočnost pacijenata i
efikasnija obrada, objedinjavanje više dijagnostičkih postupaka u jednom danu.
Time se skraćuje vrijeme od početka tegoba do postavljanja dijagnoza, smanjuju
se liste čekanja, broj dana bolničkog liječenja i stopa bolovanja.

– Istarska županija je prva u
Hrvatskoj po izdvajanjima za zdravstvo i socijalnu skrb, čime se ponosimo.
Provodimo brojne projekte i programe u suradnji s istarskim gradovima kako bi
našim građanima omogućili kvalitetniju zdravstvenu skrb, te educirali i
senzibilizirali javnost, rekao je Flego. Od 2014. godine u Istarskoj županiji
se kontinuirano provode projekti kojima se osiguravaju potrebe za uključivanjem
pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama partnerima:
Školovanje bez diskriminacije – ulog u tolerantno društvo (šk. god.
2014./2015.); MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učenika u Istri
(škgod.2015./2016.);MO-ZAIK2(šk. god. 2016./2017.) trenutno u provedbi
projektMOZAIK3čijijenositelj Istarska županija. Projektom se osigurava 77
pomoćnika u nastavi za 79 učenika s teškoćama u 33 škole kojima je osnivač
Istarska županija, a provodit će se do kolovoza 2021. godine.

U iduće tri godine za
obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb planira se uložiti više od 440 milijuna
kuna. Naime, u 2019. godini Istarska županija nastavlja s velikim ulaganjima u
društveni standard, a najbrojniji su projekti na području zdravstva i socijalne
skrbi te obrazovanja. Kako je riječ o višegodišnjih investicijama, u narednom
trogodišnjem razdoblju izdvajanja za zdravstvo iznose 367.941.111 kuna, za
obrazovanje 50.610.547 kuna, a za socijalnu skrb 20.949.215 kuna.

– Uvažavanje i razumijevanje
starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva. Stoga je naša zajednička
dužnost voditi skrb o njima te im osigurati odgovarajuću brigu kako bi se
osjećali dostojanstveno, sigurno i zaštićeno. Briga i iskazivanje interesa za
osobe treće životne dobi ogleda se kroz više načina, a Istarska županija s tim
ciljem sustavno provodi cijeli niz programa i projekata. U proteklih pet godina
pokazali smo kako kontinuirano radimo na podizanju standarda međugeneracijske
solidarnosti, a najveći projekt je onaj rekonstrukcije i dogradnje domova za
starije u Puli, Rovinju, i Novigradu, započet 2016. godine, ističe Valter Flego
i najavljuje dovršetak dogradnje Doma za starije osobe Domenico Pergolis,
planiran u prvoj polovici godine. U narednom razdoblju od četiri, pet godina
očekuju se i vrlo značajna ulaganja u Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju
Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju. Naime, Bolnica je izradila Studiju
izvodljivosti obnove bolnice. Nakon što se prethodnih godina započelo sa
sanacijom pojedinih prostora, zamjenom stolarije te uređenjem prve terapeutske
plaže na Jadranu i terapeutskog parka, navedenom studijom planiraju se novi
iskoraci.

U proteklih pet godina u
Društveni centar Pula u kojem su smještene Gimnazija, Strukovna škola te
Industrijsko-obrtnička škola, uloženo je više od dva milijuna kuna. Jedna od
investicija bila je i uređenje vanjskog igrališta koje se u jutarnjim satima
koristi za potrebe škole, a u poslijepodnevnim i večernjim satima dostupno je
građanstvu. U 2019. godini planira se početak provođenja treće faze projekta
koja se odnosi na adaptaciju, uređenje i nadogradnju potkrovlja, te smještaj
tri dizala i dva vanjska evakuacijska stubišta. Procijenjena vrijednost
projekta koji financira Istarska županija iznosi 5,5 milijuna kuna. U
potkrovlju zgrade su planirani prostori za učenički klub, sobe za vježbanje,
sanitarni čvorovi, zajednički prostori, garderoba, prostor za kućnog majstora,
spremišta i hodnici.

U tri godine za područje
obrazovanja bit će izdvojeno 50,6 milijuna kuna, a izgradnja nove zgrade
Medicinske škole apsolutni je prioritet Istarske županije. Naime, Medicinska
škola Pula jedina je zdravstvena škola u Istarskoj županiji te je cilj projekta
doprinijeti gospodarskom razvoju Istarske županije stvaranjem preduvjeta za povezivanje
i usklađivanje potreba školstva i tržišta rada, naročito povećanjem broja
stručnih kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u zdravstvu.
Nekadašnja školska zgrada Medicinske škole je bila u derutnom stanju i škola je
zbog neadekvatnih uvjeta rada privremeno preseljena na drugu lokaciju, u okviru
zgrade bivše kirurgije Opće bolnice u Puli. Tijekom razrade Programskog
rješenja pokazalo se racionalnijim, optimalnijim, funkcionalnijim i
kvalitetnijim rješenjem postojeću školsku zgradu u potpunosti ukloniti i
izgraditi novu zamjensku građevinu.

– Uz brojne projekte koje
provodimo na području zdravstva i socijalne skrbi poput izgradnje nove OB Pula,
nadogradnje Zavoda za javno zdravstvo ili ulaganja u domove za starije sobe,
usmjereni smo i na ulaganje u kadrove. Bez obzira na novu bolnicu, vrhunsku
opremu i uređaje, glavna karika su doktori i medicinsko osoblje. Upravo je zato
izgradnja Medicinske škole Pula jedan od prioriteta Istarske županije, ističe
Valter Flego.

Značajna su ulaganja i u morsku infrastrukturu. Naime, Istarska
županija ove godine u lučke uprave ulažemo 198 milijuna kuna. Projekt izgradnje
putničkog terminala u Puli od iznimnog je značaja kako za Istru, tako i za širu
regiju. Želja nam je da Pula, zbog svog optimalnog geostrateškog položaja i
izvrsne prometne povezanosti, postane polazna putnička luka za kruzere. Osim
koristi za turizam, u vidu povećanja konkurentnosti i atraktivnosti destinacije
i broja gostiju, izgradnja terminala dodatno bi osnažila lokalno gospodarstvo,
potaknula zapošljavanje te doprinijela stavljanju zapuštenih zona u funkciju
razvoja, smatra Valter Flego.

U Puli se, tako očekuje dovršetak
nove obale u dužini od 130metara,koja će zasigurno pridonijeti daljnjem rastu
pomorskog prometa putnika u luci Pula. Gradnja nove operativne obale projekt je
koji se provodi u fazama, a ova potonja investicija je vrijedna 3,5 milijuna
kuna. Značajno je da i bi koncem ove godine trebala započeti izrada idejnog
projekta putničkog terminala u Puli.

Osim uređenja pulske obale, Lučku
upravu očekuju i drugi projekti poput zamjene pontona na Bunarini, nastavka
gradnje šetnice prema Velom Vrhu, sanacije obale u Fažani, sanacije mola u
Krnici, sanacije lukobrana Valbandon te sanacija obale i lukobrana na otoku
Brioni za što je sveukupno predviđeno oko 7 milijunu kuna.

Istarska županija planski razvija
i prometnu infrastrukturu, što je između ostalog definirano i s nekoliko
strateških dokumenata, odnosno Prostornim planom lstarske županije, Županijskom
razvojnom strategijom, te Glavnim planom razvoja prometnog sustava Istarske,
Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije do 2030. godine. Ulaganja u
izgradnju nove prometne infrastrukture jedan je od preduvjeta održivog razvoja
te konkurentnog gospodarstva. Za Istru, gospodarski najsnažniju hrvatsku
regiju, kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, općenito, od izuzetne je
važnosti. Prema riječima Valtera Flega, ulaganje u prometnu infrastrukturu ima
višestruke koristi, bilo da govorimo o turizmu, gospodarstvu, okolišu ili
kvaliteti života građana.

Govoreći o projektima koji su u
tijeku, kao najveću investiciju Flego izdvaja izgradnju faze 2 BI Istarskog
ipsilona, dionicu od čvora Rogovići do čvora Vranja, dužine 28 kilometara.
Projekt vrijedan 1,2 milijarde kuna provodi koncesionar Bina-Istra, a radovi bi
trebali trajati tri godine. Unutar dvije godine od početka radova koji su u
tijeku bit će puštena u promet dionica od čvora Rogovići do Cerovlja, dužine
12kilometara. Cijena investicije dionice čvor Rogovići-Cerovlje iznosi gotovo 495
milijuna kuna. – Projekt je od velike važnosti za Istru, no na tome nećemo
stati. Predstoji nam spajanje lpsilona s Matuljima, probijanje druge cijevi
tunela Učke, kao i dupliranje vijadukta Mirna i Limska draga. Time bi bila
završena izgradnja Istarskog ipsilona u punom profilu, a građani Istre i
njezini gosti dobili bi prometnu infrastrukturu kakvu i zaslužuju, smatra
Valter Flego.