Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan I Kršanci objavili javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

I Kršanci objavili javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Obavještavaju se potencijalni
podnositelji prijedloga da se raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za
dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan.

Godišnja nagrada Općine Kršan javno
je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama – građanima
Republike Hrvatske ili druge države, za izuzetna postignuća i doprinos od
osobitog značaja za Općinu Kršan.

Kao Počasni građanin
Općine Kršan
 može se izabrati osobu – građanina Republike
Hrvatske ili druge države koja je osobito zaslužna za napredak i promociju
ugleda Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske.

Prijedlog za proglašenje osobe za
Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan mogu dati:

·        
najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan,

·        
radna tijela Općinskog vijeća,

·        
Općinski načelnik Općine Kršan,

·        
mjesni odbori,

·        
poduzeća i drugi gospodarski subjekti,

·        
ustanove i organizacije,

·        
državni organi, političke i druge društvene organizacije te udruženja građana,
odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan.

 Prijedlozi trebaju biti
obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog
odlučivanja, te podneseni najkasnije u roku 15 dana od dana upućivanja – objave
Javnog poziva ovlaštenim predlagačima.

Prijedlozi se dostavljaju u
pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan. Odluku o
dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Komisije. Javna priznanja uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća povodom Dana Općine Kršan.