Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Konstituirana vijeća srpske i talijanske nacionalne manjine

Konstituirana vijeća srpske i talijanske nacionalne manjine

Izbori za članove vijeća
nacionalnih manjina Grada Labina  održani
su 5. svibnja 2019. godine. Prema konačnim rezultatima izbora koje je utvrdilo
i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo na području Grada Labina izabrana su
tri vijeća  nacionalne manjine i to:
vijeće  talijanske,  srpske i bošnjačke nacionalne manjine.

Sukladno članku 101. Zakona o
izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina mandat članova vijeća počinje
danom konstituiranja vijeća, a konstituirajuće sjednice sazivaju se u roku od
45 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Vijeća se smatraju konstituirana
izborom predsjednika vijeća koji se bira tajnim glasovanjem na prvoj sjednici
na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Sukladno zakonskim odredbama
konstituirajuća  sjednica Vijeća  srpske nacionalne manjine održana je 7.
lipnja 2019. godine a za predsjednicu je izabrana  Cvija Davidović, dok je 13. lipnja 2019.
godine konstituirano Vijeće talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a
za  predsjednicu je izabrana  Eleonora Bastijanić Mikuljan. U postupku
je  konstituiranje Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine u Gradu Labinu.