Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Općina Pićan će i ove godine dodijeliti općinsku plaketu, nagradu i priznanje...

Općina Pićan će i ove godine dodijeliti općinsku plaketu, nagradu i priznanje za počasnog građanina

Općinsko vijeće Općine Pićan
dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za
razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih
djelatnosti.

Javna priznanja i počasti Općine
Pićan su:

  • Plaketa Općine Pićan
  • Nagrada Općine Pićan
  • Priznanje počasnog građanina Općine Pićan.

Plaketa Općine Pićan dodjeljuje
se pojedincima, poduzećima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne
samouprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama sa ili van
područja Općine, kao i stranim državljanima, organizacijama ili institucijama,
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled
općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti,
kulture, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti,
te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Nagrada Općine Pićan se
dodjeljuje pojedincima kao godišnja nagrada za zasluge, rezultate ili doprinose
koji su opisani u prethodnom stavku. Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan
može se dodijeliti građaninu RH ili druge države, koji je svojim radom,
znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim djelovanjem
značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju
demokracije u RH, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Javna priznanja Općine Pićan
dodjeljuju se na Dan Općine Pićan. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu
priznanja imaju Općinsko vijeće, radna tijela općine, načelnik, Komisija za
dodjelu priznanja, te druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi se dostavljaju
Komisiji za dodjelu priznanja u pismenoj formi (poštom na adresu: Općina Pićan,
Pićan 40, 52332 Pićan ili na e-mail martina.bilic@pican.hr)
a trebaju biti obrazloženi, a po potrebi i dokumentirani. Molimo Vas da uz Vaš
prijedlog napišete i svoje kontakt podatke (mob/e-mail) kako bismo Vas mogli
kontaktirati za sva eventualno potrebna objašnjenja. Svoje prijedloge možete
slati najkasnije do 15. srpnja 2019. godine. 

Komisija za dodjelu priznanja
razmatra prispjele prijedloge, sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za
svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću. Odluku o dodjeli priznanja
donosi Općinsko vijeće.