Home LABIN Labin - ostalo Otvoren natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

Otvoren natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

Na temelju članka 37.
stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina
Verbanac“Labin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“,  dana 17. lipnja 2019. godine, raspisalo je
Natječaj  za izbor i imenovanje
ravnatelja Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 
Labin. 

Za ravnatelja dječjeg
vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog
staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Prijave na natječaj
zaprimaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Glasu Istre“, na
oglasnoj ploči te internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“
Labin odnosno do 2. srpnja 2019.

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA