Home LABIN Labin - ostalo Savjetovalište za prehranu svaki mjesec dostupno u Labinu

Savjetovalište za prehranu svaki mjesec dostupno u Labinu

Savjetovalište za prehranu u
Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZIŽ) uspostavljeno je još 2017.
godine, dok je u Labinu započelo s radom u siječnju 2018. godine. Uz
financijsku podršku Grada Labina, Labin Zdravog grada, aktivnosti
Savjetovališta u Labinu provode se u prostorijama Higijensko epidemiološke
službe (HES) unutar Ispostave Istarskih domova zdravlja u pravilu dvaput
mjesečno (srijedom) od 13 do 19 sati, u unaprijed utvrđenim terminima,
osim tijekom srpnja, kolovoza i prosinca kada se održava jednom mjesečno. 

Naglasak rada Savjetovališta je
na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Savjetovalište za prehranu je jedna
od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: Promocija zdravlja,
prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti. Aktivnosti
Savjetovališta namijenjene su svim građanima, a posebno su usmjerene prema
zadovoljenju potreba djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i
mladih,  s obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave
životne navike.

U rad Savjetovališta uključeni su
brojni stručnjaci ZZJZIŽ (magistra nutricionizma, liječnici epidemiolozi, specijalisti
školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti
podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitog
zdravlja.

Sve usluge Savjetovališta su
besplatne, nije potrebna uputnica, a Grad Labin za tu namjenu osigurava 26.000,00
kuna godišnje. U srpnju će Savjetovalište raditi u srijedu, 3. srpnja 2019. od
13.00 do 19.00 sati, a više informacija o Savjetovalištu za prehranu možete
dobiti na tel. 052/529-022, 099/380-4545 ili e-mail: savjetovaliste@zzjziz.hr
te facebook stranici https://www.facebook.com/SavjetovalisteZaPrehranu/.