Home LABIN Labin - ostalo U 97% uzoraka more na istarskim obalama je izvrsne kakvoće

U 97% uzoraka more na istarskim obalama je izvrsne kakvoće

Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije je, od 4. do 15. lipnja 2019. godine, proveo drugo ispitivanje kakvoće
mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih
točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata
ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka ili u 97,25 %
uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke
(Valbandon – Plaža, Općina Fažana; AC Bi Village – Plaža Bival, Općina Fažana; Barban
– Blaz, Općina Barban i Uvala Valdibora – ronilački klub, Grad Rovinj) ili u
1,83 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na 2 mjerne točke (Fažana-
Dječje igralište, Općina Fažana; AC Marina – Uvala, Općina Raša) ili u 0,92 %
uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Također je na lokacijama Rabac
naselje – AC Maslinica I, Rabac naselje – AC Maslinica II, AC Marina – Pozicija
II i Trget – plaža Get zabilježeno kratkotrajno onečišćenje koje je prestalo unutar
24 sata te su rezultati potom bili izvrsni na prve tri točke uzorkovanja (AC Maslinica
I i II te AC Marina – Pozicija II), dok je na lokaciji Trget – plaža Get
kakvoća mora bila dobra.

Kada se utvrdi kratkotrajno
onečišćenje ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja do prestanka
kratkotrajnog onečišćenja. Dobiveni podaci uzorkovanja u slučaju kratkotrajnog
onečišćenja ne unose se u skup podataka za određivanje ocjene kakvoće mora, ali
broj uzoraka koji se ne pribrajaju ukupnom skupu podataka za određivanje ocjene
kakvoće mora po sezoni kupanja radi kratkotrajnog onečišćenja ne smije biti
veći od jednog uzorka. 

Po prestanku kratkotrajnog
onečišćenja ovlaštenik obavlja dodatno uzorkovanje u roku od sedam dana, radi
provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja, a dobiveni podaci se unose u skup
podataka. Isto tako, prema obavijesti o iznenadnom onečišćenju, Zavod za javno
zdravstvo Istarske županije kao ovlaštenik obavio je uzorkovanje mora na dvije
mjerne točke: Valsaline – Uvala F.S. na području Grada Pule i Hotel Girandella
– Ispod restorana na području Grada Labina. Kakvoća mora na obje lokacije bila
je dobra te u sljedećem danu izvrsna što znači da mikrobiološko onečišćenje
nije utvrđeno.

Prema Uredbi o kakvoći mora za
kupanje dobiveni podaci uzorkovanja kod iznenadnog onečišćenja ne uzimaju se u
obzir kod ocjenjivanja kakvoće mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena
je i temperatura mora koja se je kretala od 17,0° C do 24,8° C dok se
temperatura zraka kretala od 19,8° do 31,0°.