Home LABIN Labin - ostalo U Puli održan stručni sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“

U Puli održan stručni sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“

U Puli se u petak 14. lipnja
2019. godine održao stručni sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju
oralnog zdravlja“. Stručni sastanak se organizirao u okviru rada Nacionalnog
povjerenstva za djelatnost dentalne medicine Ministarstva zdravstva i Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije. Sastanak je bio usmjeren javnozdravstvenim aspektima unaprjeđenja
oralnog zdravlja te multidisciplinarnom pristupu u prevenciji karijesa i
organizaciji zdravstvene zaštite s naglaskom na nacionalni program Zubna
putovnica.

Sastanku su aktivno sudjelovali predavači iz Istarske županije, Grada Zagreba,
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Istarske
županije, Grada Labina i Istarskih domova zdravlja.  

Na sastanku je prikazan program Zubna putovnica čiji su organizatori uz
Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje, Hrvatska komora dentalne medicine, Sveučilište u
Zagrebu, Stomatološki fakultet, Hrvatska liječnička komora i županijski zavodi
za javno zdravstvo uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Predstavnice Grada Labina, Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i Zavoda za javno
zdravstvo Istarske županije – školska medicina Labin, Vesna Blažina Hatić,
Nadija Žufić Rudan i Loreta Načinović Magaš predstavile su projekt „Zaštita
zubi“ kao primjer dobre prakse koji se provodi u Labinu od 2007. godine u
okviru projekta Labin Zdravi grad.