Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Zlatan Fejzić predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša

Zlatan Fejzić predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša

Zlatan Fejzić izabran je za
predsjednika, a Senad Pozderović za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Raša na konstituirajućoj sjednici održanoj u petak,
21. lipnja 2019. godine.

Vijeće čine i članovi Ramiz
Durmić, Vahida Suljić, Admira Džinić, Vanesa Mrkaljević, Elena Mujačić, Sadmir
Pozderović, Mirsada Ćorić te Arnes Džinić.

Sjednicu je sazvala općinska
načelnica Glorija Paliska, na temelju Zakona o izboru vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina, čestitavši vijećnicima na izboru i zaželjevši im uspješan
rad i dobru suradnju. Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina
provedeni  su 5. svibnja 2019.
godine.