Home LABIN Labin - ostalo Čak 71,67% maturanata upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na...

Čak 71,67% maturanata upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

Na temelju rezultata ispita
državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su
proveli  pojedini fakulteti, učenici Srednje
škole „Mate Blažina“ Labin u ljetnom roku upisali su se  na 
ukupno  40 različitih studijskih
programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica
i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn “Aspira“ – Zagreb,
Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu.

Od ukupno 85 učenika maturanata
četverogodišnjih programa labinske škole koji su prijavili ispite državne
mature, 81 je  stekao pravo pristupanju
ispitima državne mature u ljetnom roku i to 36 učenika strukovnih programa i 45
učenika gimnazijalaca. Od toga broja, njih 67 je uspješno položilo sve ispite
obveznog dijela, dok 14 učenika nije s uspjehom položilo sve ispite obveznog
dijela i to tri učenika gimnazije i 11 učenika strukovnih programa.

Od učenika koji su s uspjehom položili sve
ispite državne mature njih 58 je upisalo neki od studijskih programa u
Hrvatskoj, devet učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih
programa u RH ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju
rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera
koje su proveli  pojedini fakulteti,
učenici labinske srednje škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na ukupno
40 različitih studijskih programa Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku,
Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn
“Aspira“ – Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku,
prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se
da su učenici SŠ Mate Blažina na temelju svojih rezultata u vrlo visokom
postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili
vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj
listi želja. Rezultati o broju upisanih 
po izboru pokazuju da je 58
(71,67%) labinskih učenika upisalo studijske programe koji su bili visoko
pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj 
listi (45 učenika – 1. izbor, 8 učenika – 2. izbor, 3 učenika  – 3. izbor, 2 učenika 4. i 5. izbor).