Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Emil Daus: Ključna je edukacija koja će promijeniti svijest građana

Emil Daus: Ključna je edukacija koja će promijeniti svijest građana

U saborskoj raspravi o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sigurnosti prometa na cestama sudjelovao je i saborski zastupnik IDS-a
Emil Daus. Istaknuo je kako je crna statistika s naših prometnica alarmantna te
je neupitno da ovako negativnom trendu treba stati na kraj što hitnije, no
upitao se hoće li samo kažnjavanje utjecati na poštovanje prometnih propisa te
mogu li zaista samo strože kazne smanjiti broj poginulih na cestama.

Daus smatra kako je ključna edukacija i to takva koja će promijeniti
svijest kod vozača, a to je da poštuju pravila prometa i da ne čine  prekršaje jer ono što nama nedostaje je
prometna kultura koja u Hrvatskoj ne postoji ili barem ne postoji dovoljno.

Napomenuo je da problem treba rezati u korijenu te se stoga sva snaga
treba usmjeriti na edukaciju i to već od vrtića, u školama te kasnije preko
autoškola.

Kazao je i kako ljudi danas smatraju da neće biti uhvaćeni u činjenju
prekršaja i tu je osnovni problem, posebno iz razloga što nedostaje veliki broj
prometnih policajaca. Nadalje, napomenuo je da je osim edukacije iznimno važna
i prevencija.

Naveo je i druge probleme s kojima smo suočeni, kao što su primjerice
stari vozni park, ali i sigurnost brojnih cesta te naglasio kako zasigurno
postoji više faktora koji utječu na prometne nesreće i stradanja u prometu, a
koje samo veće kazne za prekršaje ne mogu i neće promijeniti.