Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin prvi grad u Istri po transparentnosti objavljivanja informacija

Grad Labin prvi grad u Istri po transparentnosti objavljivanja informacija

U organizaciji Državne škole za
javnu upravu te Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, u Gradskoj je
vijećnici Grada Pule 14. lipnja održana edukacija za službenike za informiranje
tijela javne vlasti s područja Istarske županije na kojoj su sudjelovali i
predstavnici Grada Labina. Na edukaciji im je prezentirano Analitičko izvješće
povjerenika za informiranje o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup
informacijama pod nazivom „Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi: Istarska županija“

Povjerenik za informiranje kao
neovisno tijelo koje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija, u okviru funkcije praćenja provedbe Zakona o pravu
na pristup informacijama i u 2019. godini nastavlja s provedbom praćenja
usklađenosti postupanja tijela javne vlasti s obvezama proaktivne objave
informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada od
strane jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave (JLP(R)S), s ciljem
razvijanja kulture transparentnosti ove specifične skupine tijela javne vlasti
čije je djelovanje od iznimnog značaja za život građana i s kojima su građani i
pravne osobe u svakodnevnom neposrednom kontaktu.

Povjerenik za informiranje
rezultate praćenja predstavlja na regionalnim edukacijama te ujedno daje
preporuke za poboljšanje stanja. Pravilnim ispunjenjem zakonske obveze
proaktivne objave informacija na internetskim stranicama jedinica lokalnih i
regionalnih samouprave JLP(R)S, uključujući  provedbu savjetovanja s javnošću postiže se
transparentno i otvoreno funkcioniranje tijela javne vlasti te se ostvaruje
uspješan dijalog s građanima i pravnim osobama.

Svrha ispunjenja navedenih obveza
ogleda se u mogućnosti korisnika da ostvare svoje Ustavom zajamčeno pravo na
pristup informacijama te u tome da se pružanje javnih usluga odvija na što
jednostavniji i učinkovitiji način. Ujedno tijela javne vlasti dobivaju
potreban legitimitet, jer demonstriraju odgovornost u svom djelovanju te
vraćaju povjerenje građana u institucije.

Objava što većeg broja
informacija na internetskoj stranici rezultira smanjenjem broja zahtjeva za pristup
informacijama, čime se olakšava rad tijela javne vlasti, odnosno smanjuje se
potreba dodatnog administriranja i angažmana službenika za informiranje oko
obrade i rješavanja zahtjeva. Podaci o predmetnim tijelima javne vlasti u
Istarskoj županiji prikupljeni su identificiranjem, pretraživanjem i analizom
službenih internetskih stranica svakog pojedinog tijela javne vlasti i neposrednim
uvidom u podatke koje tijela na njima objavljuju.

Praćenje je provedeno u odnosu na
obvezu proaktivne objave određenih dokumenata i informacija propisanih člankom
10. stavkom 1. ZPPI-ja, obvezu provedbe savjetovanja s javnošću propisanu člankom
11. ZPPI-ja i obvezu osiguravanja javnosti rada sukladno odredbama članka 12.
ZPPI-ja. Praćenje je provedeno krajem svibnja i početkom lipnja 2019. godine
(završno s 10. lipnja 2019.).

Prati se pojedinačno izvršenje
svake propisane zadaće, s tim da je od 14 točaka članka 10. ZPPI-ja, obuhvaćeno
njih 11, uključujući i informacije čiju obvezu objave propisuju članci 11. i
12. ZPPI-ja. Način proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s
javnošću i osiguravanja javnosti rada tijela javne vlasti izražen je bodovima
ili opisno. Svaka JLP(R)S mogla je ostvariti ukupno maksimalno35 bodova, s tim
da broj može biti i veći ako je uz ostvarenje maksimalnog broja bodova po
svakoj točki, objavila i više skupova podataka (za svaki objavljeni skup
podataka dodjeljuje se 1 bod).

Zanimljivi su rezultati
analitičkog istraživanja Povjerenika za informiranje kojim se pokazalo kako je Grad
Labin predvodnik istarskih gradova sa 29 od mogućih 35 bodova dok je jedina web
stranica sa više dodijeljenih bodova ona Istarske županije.

Primjerice maksimalan broj bodova
dodijeljen web stranici Grada Labina dobiven je za dijelove istraživanja
objavljivanja i transparentnosti podataka za javnu nabavu, javne usluge,
godišnje planove, programe, strategije, izvješća i slično. Napomenuto je i kako
Iako većina JLP(R)S službena glasila objavljuje u PDF formatu koji nije lako
pretraživ, kao primjeri dobre prakse, sa službenim glasilom koje ima tražilicu,
ističu se Istarska županija, gradovi Labin (prema razdoblju, ključnim riječima
i dr.) i Pazin te Općina Medulin (pretraživanje dokumenata po strukturi i
nazivu.

Posebno je naglašena i objava
obrazaca potrebnih za ostvarivanje određenih javnih usluga koje lokalne
jedinice pružaju, i to na način da se mogu ispuniti u elektroničkom obliku te
su rezultati praćenja pokazali da je 23 od 42 jedinice ostvarilo maksimalna dva
boda, iako pritom valja istaknute one jedinice koje obrasce i zahtjeve
objavljuju na vrlo pregledan način i u formatu pogodnom za ispunjavanje u
elektronskom obliku za što je kao jedan od dobrih primjera prikazan i Grad
Labin.

Gledajući pojedinačno ostvarene
rezultate tijela javne vlasti, s jedne strane valja izdvojiti jedinice s područja
Istarske županije koje su ostvarile najbolje rezultate jer su na svojim
internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su
prvenstveno sama Županija s rezultatom od preko 90% te gradovi Labin, Pula,
Pazin i Umag, kao lokalne jedinice koje su objavile 80% i više praćenih
informacija. Između 70 i 76% praćenih informacija objavili su Novigrad,
Gračišće, Medulin, Pićan, Buje i Fažana. – zaključak je održane edukacije.