Home LABIN Labin - ostalo More u Istarskoj županiji izvrsno u 97,25% uzoraka

More u Istarskoj županiji izvrsno u 97,25% uzoraka

Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije je, od 1. do 4. srpnja 2019. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće
mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih
točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata
ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka ili u 97,25 %
uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (AC
Marina – Uvala, Sv. Marina, Raša; Centralna plaža – drveni molo, Nacionalni
park Brijuni, Pula i Hotel Histria – Ispod hotela, Verudela, Pula) ili u 1,38%
uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke
(Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac, Labin; Rabac naselje – AC Maslinica II,
Rabac, Labin i Salbunić, Ližnjan) ili u 1,38 % uzoraka zabilježena
zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja
objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/. Tijekom
uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,6 °C do
28,0 °C dok se temperatura zraka kretala od 19,0 °C do 31,5 °C.