Home LABIN Labin - ostalo Nova bespovratna sredstva za Grad Labin

Nova bespovratna sredstva za Grad Labin

Gradu Labinu odobrena su sredstva
za projekt nastavka izgradnje pješačke staze u Gornjem Rapcu. Sredstva su
odobrena u sklopu natječaja LAG-a Istočna Istra za provedbu tipa operacije
3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji
LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

Radi se o Natječaju na koji se
moglo prijaviti projekte kojima s e vrši ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje
projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Istočna Istra“.

Gradu Labinu tako je odobreno
ukupno 80% bespovratnih sredstava za provedbu projekta vrijednosti 149.000,00
kn, odnosno 119.200,00 kn za izradu pješačke staze koja spaja ulice Opatijsku i
Omladinsku u naselju Rabac.

Visina potpora za ovaj Natječaj
ovisila je o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o
razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti (NN br. 132/17) koji iznosi:

a) do 80 % od ukupnih
prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave
koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih
prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave
koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu

c) do 100 % od ukupnih
prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave
koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu