Home STARE KATEGORIJE Gospodarstvo - Ostalo Novi natječaj poljoprivrednicima nudi prigodu da dođu do 45 tisuća eura

Novi natječaj poljoprivrednicima nudi prigodu da dođu do 45 tisuća eura

Dana 4. srpnja 2019. godine LAG
„Istočna Istra“ objavila je 4. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije
1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: tip operacije 1.1.1.) sukladno
Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

Predmet: Restrukturiranje,
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za
nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna
Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u
poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i
održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i
prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije
doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete
poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu
održivost.

Raspoloživa sredstva:
1.425.263,47 HRK
.

Najniža vrijednost potpore po
projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Najviša vrijednost
potpore 
po projektu iznosi 45.000 EUR u kunskoj
protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po
projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji
su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore
uvećava se za 20 % uz uvjet:

 1. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik
  mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te
  fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno
  osiguranje po osnovi poljoprivrede.
 2. ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi
  poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju projekta
  prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Rok za podnošenje prijava počinje
teći od 22. srpnja 2019. godine, a najkasnije 2. rujna
2019. godine.
Cijeli tekst natječaja pročitajte OVDJE.