Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Općina Raša sufinancira nabavku školskog pribora u iznosu od 300 kuna

Općina Raša sufinancira nabavku školskog pribora u iznosu od 300 kuna

Općina Raša sufinancirat će
nabavku radnog materijala i školskog pribora u iznosu od 300,00 kuna po đaku.
Pravo na potporu imat će učenici koji imaju prebivalište na području Općine
Raša, i to od prvog do osmog razreda osnovnih škola.

Sufinanciranje će se realizirati
putem vrijednosnih bonova koje je
potrebno doći preuzeti u prostorije Općine Raša.

Podjela bonova će se vršiti:

•             ponedjeljak,
12.08.2019.godine od 8-12 sati

•             utorak,
13.08.2019.godine od 13-17 sati

Prilikom preuzimanja bonova
roditelji đaka moraju predočiti osobnu iskaznicu. Bonovi se mogu iskoristiti u
trgovinama naznačenim na bonovima do 15.09.2019.godine.