Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Hrvatska Poskupile cijene oranica, pašnjaka i livada

Poskupile cijene oranica, pašnjaka i livada

Prosječna cijena kupljenih
oranica u Hrvatskoj prošle je godine iznosila 24.347 kuna za hektar, što je
1.919 kuna više nego u godini ranije, pokazuju privremeni podaci Državnog
zavoda za statistiku (DZS).

U DZS objašnjavaju kako su podaci
o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti iz evidencija prometa
nekretnina Porezne uprave te da se podaci prikupljaju isključivo za
poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Statistika pokazuje i da je u
2018. godini prosječna cijena kupljenih livada iznosila 12.680 kuna, što je 450
kuna više nego u godini ranije, a pašnjaka 13.179 kuna ili 798 kuna više.