Home LABIN Labin - ostalo Prošla je prva godina rada edukacijskih rehabilitatora u dječjem vrtiću i osnovnim...

Prošla je prva godina rada edukacijskih rehabilitatora u dječjem vrtiću i osnovnim školama u Labinu

Program rada edukacijskog
rehabilitatora započeo je u rujnu 2018. godine u dječjim vrtićima i osnovnim
školama u Labinu. Program financira Grad Labin u okviru projekta Labin Zdravi grad,
a provode ga dvije edukacijske rehabilitatorice uz pomoć i na zahtjev stručnih
suradnika škola i vrtića. Krajem 2018. godine u programa financiranja uključuju
se i općine Labinštine – Raša, Sv. Nedelja i Kršan koje financiraju korisnike
svojih općina, a polaznici su škola/vrtića na području grada Labina.

U povodu prve godine rada
edukacijskog – rehabilitatora u dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i osnovnim
školama Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ razgovarali smo s koordinatoricom
Labin Zdravog grada Vesnom Blažina Hatić i defektologinjama Azrom Buljubašić i
Ivanom Rukavina.

Azra Buljubašić napominje kako
stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila je osoba koja je završila
edukacijsko-rehabilitacijski fakultet odnosno stručnjak koji se nekada nazivao defektologom.
Nastojimo izbjegavati takvu nomenklaturu zanimanja iz jednostavnog razloga, a
taj je da sam naziv defektolog nosi sa sobom jednu negativnu konotaciju.

Edukacijski rehabilitatori rade
sa djecom/ osobama koje imaju teškoće bilo da se radi o urođenim ili stečenim
teškoćama. Edukacijski rehabilitator zapravo radi s djecom/osobama s intelektualnim
teškoćama i teškoćama u učenju, osobama oštećena vida i osobama s motoričkim
teškoćama i kroničnim bolestima.

Područje rada edukacijskog
rehabilitatora u okviru ovog projekta je edukacija i rehabilitacija djece s
teškoćama u razvoju predškolske i osnovnoškolske dobi. Rad edukacijskog rehabilitatora
u vrtiću usmjeren je na praćenje razvoja djeteta, otkrivanje i prepoznavanje djece
sa teškoćama u razvoju, individualni (u paru ili grupni rad) edukacijsko
rehabilitacijski tretman i podršku, kao i ublažavanje i otklanjanje posebnih
potreba djeteta.

„Njegov rad u školi usmjeren je na prevenciju, detekciju, dijagnostiku
i individualizirani rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Prati školski uspjeh
učenika s teškoćama u razvoju te pruža pomoć pri savladavanju nastavnog
gradiva. Detekcija i dijagnostika usmjerena je na opservaciju učenika i
procjenu njegovog razvoja i akademskih vještina putem instrumentarija koji je
prilagođen svakom učeniku“
, objašnjava Ivana Rukavina.

Azra Buljubašić dodaje kako je
programom obuhvaćeno 24 djece s teškoćama u razvoju i teškoćama učenja, od čega
je devet učenika iz OŠ Matije Vlačića, devet učenika iz OŠ „Ivo Lola Ribar“ te šest
djece iz DV „Pjerina Verbanac“. Mora se napomenuti kako je broj potrebitih za potporom
edukacijskog rehabilitatora u redovnom predškolskom i osnovnoškolskom sustavu u
svakodnevnom porastu.

„Cjelokupni proces usmjeren je na pružanje potpore djeci s teškoćama u
razvoju u redovnom sustavu tako svakodnevno komuniciramo i pružamo potporu
učiteljima, pomoćnicima u nastavi, roditeljima i odgajateljima. Također, ne
smijemo zaboraviti ni našu komunikaciju sa stručnim službama škola i vrtića.
Cilj nam je, zapravo, pružiti potporu svima koji kroz dnevnu rutinu dolaze u
kontakt sa djecom i učenicima s teškoćama u razvoju, ali i osnažiti dijete u
redovnom sustavu“
, rekla nam je Ivana Rukavina

„Inicijativa Labin Zdravog grada je hvalevrijedna inicijativa s obzirom
da su roditelji do sada bili primorani djecu odvoziti u druge gradove kod
edukacijskog rehabilitatora i srodnih stručnjaka, a sada im se ta mogućnost
nudi u našem gradu, da napomenemo, besplatno jer sve troškove snosi upravo
Labin Zdravi grad. Vrlo je bilo važno poduzeti taj korak u redovnom sustavu“
,
 zaključuje Azra Buljubašić.

Kako je Grad
Labin tj. Labin Zdravi grad odlučio pokrenuti ovu inicijativu i jesu li zadovoljni
postignutim rezultatima?

„Rad edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću i osnovnim školama
pokazao se kao potreba s obzirom na broj djece s teškoćama u razvoju upisane u
vrtiće i škole u školskoj/pedagoškoj 2018./2019. godini. U rujnu 2018. su s
radom započele dvije edukacijske rehabilitatorice koje su provodile program 60
sati mjesečno odnosno 15 sati tjedno u tri ustanove. Od projekta se očekivalo
smanjenje broja djece koja se zbog rehabilitacijskih postupaka izdvajaju iz
matične sredine, a čime se želi povećati kvaliteta njihova života i života
cijele obitelji, manji troškovi, manja iscrpljenost nastala kao posljedica
putovanja, unaprjeđenje intelektualnog i tjelesnog zdravlja djece i mladih s
teškoćama u razvoju, te povećanje socijalne uključenosti. Velikim dijelom je to
i postignuto i zadovoljni smo rezultatima projekta u ovoj prvoj godini. Ono što
je važno je da je u cjelokupni proces uključen i veliki broj roditelja,
odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika čime jačamo i kadrovske resurse
predškolskih i školskih ustanova. Da ne zaboravimo polaznike i učenike vrtića i
škola odnosno njihove vršnjake s kojima su u svakodnevnom kontaktu, a koji uče
u razumijevanju različitosti, te da se razviju u osobe koje razumiju i poštuju
jedni druge“
, izjavila je koordinatorica Labin Zdravog grada, Vesna Blažina
Hatić.