Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Uljanikovo jaružalo prodaje se za tri četvrtine njegove vrijednosti

Uljanikovo jaružalo prodaje se za tri četvrtine njegove vrijednosti

Riječki Novi List piše da je Trgovački
sud u Pazinu jučer utvrdio da Uljanikova novogradnja 500, brod jaružalo, u
stanju u kojem jest vrijedi milijardu i 59 milijuna kuna, doznajemo od
stečajnog upravitelja pulskog holdinga Damira Majstorovića.

Nakon što Sud i formalno donese
ovaj zaključak i proslijedi ga Fini, najkasnije do kraja ovog mjeseca krenut će
prvi krug elektroničke javne dražbe ovog jaružala, i to po početnoj cijeni od
794 milijuna kuna odnosno za tri četvrtine njegove utvrđene vrijednosti, kako
previđaju zakonski propisi.

To znači da će se u prvoj
polovici listopada znati je li uopće i tko dao ponudu za kupnju ove najskuplje
novogradnje ikad građene u hrvatskim brodogradilištima koja je, podsjetimo,
državni proračun stajala nešto više od 900 milijuna kuna na račun protestiranih
državnih jamstava kod raskida ugovora od strane njezina naručitelja, grupe Jan
De Nul.

Ne bude li bilo zainteresiranih u
ovom prvom valu prodaje, slijedi novi krug, ali tada početna cijena pada za još
dvjestotinjak milijuna kuna odnosno na polovicu utvrđene vrijednosti ove
novogradnje, odnosno na 529 milijuna kuna.

Ne pojavi li se i tada kupac, u
trećoj dražbi pokušava se sa četvrtinom procjenjene vrijednosti, a onda slijedi
zadnji, četvrti krug kada više nema nikakve donje granice jer se kreće sa
simboličnom početnom cijenom od 1 kune.

Treba reći da se ovi dražbeni
krugovi, sve dok ne pristigne valjana ponuda, raspisuju automatizmom, jedan za
drugim, od kojih svaki traje po 70 dana. Što se duže, dakle, bude oglašavala
prodaja i tražio kupac jaružalu, bio to Jan De Nul ili neki od njegovih konkurenata,
prodajna cijena jaružala bit će samo niža i niža, a to znači i manje novaca
koji bi se trebao vratiti u državni proračun.

Nakon što je platila protestirana
jamstva, Republika Hrvatska upisala se kao razlučni vjerovnik na jaružalo, ali
je tek treća po redoslijedu upisa. Tako će se od novca koji se dobije od
prodaje jaružala, o kojem god se krugu radilo i postignutoj konačnoj cijeni,
najprije namiriti potraživanja dviju banaka, a tek onda slijedi država – stoji
u Novom Listu.