Home STARE KATEGORIJE Gospodarstvo - Ostalo Vinograde treba tretirati protiv američkog cvrčka

Vinograde treba tretirati protiv američkog cvrčka

Upućuju se vinogradari sa
područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno
protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod
nazivom zlatna žutica vinove loze. Naime, obilaskom terena i pregleda vinograda
utvrđena je prisutnost odraslog oblika.

(Napomena : Vinogradari koji su
već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti!)

Pripravci koji se mogu koristiti
u tu svrhu su slijedeći : Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D,
Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Cythrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje
obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati ). Preparate koristiti
prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku
listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Vinogradare također upozoravamo da
se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu
bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH
vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:
http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .