Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Općina Pićan u prvih šest mjeseci ‘pokrila’ gotovo pola milijuna kuna manjka...

Općina Pićan u prvih šest mjeseci ‘pokrila’ gotovo pola milijuna kuna manjka iz prethodnih godina

Proračun Općine Pićan za 2019. godinu donesen
je u prosincu 2018. godine u kojem su prihodi i rashodi planirani u visini 12.270.000,00. Za razdoblje
siječanj – lipanj 2019. proračun je realiziran kako slijedi:

Ostvarenje prihoda i primitaka
iznosi 5.163.704,98 kn, a rashoda i izdataka 4.719.218,33 kn što rezultira
viškom prihoda od 444.486,65 kn.

 • prihodi poslovanja ostvareni su 4.761.712,58 kn,
  a rashodi poslovanja 3.517.549,83kn, te proizlazi višak prihoda poslovanja
  1.244.162,75 kn.
 • prihodi od prodaje nefinancijske imovine
  ostvareni su 5.450,95 kn, a rashodi za nefinancijsku imovinu 357.162,63 kn, te
  proizlazi manjak prihoda 351.711,68 kn
 • primici od financijske imovine i zaduživanja
  ostvareni su 396.541,45 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
  844.505,87 kn, te proizlazi manjak primitaka 447.964,42 kn.

Općina Pićan je prvo polugodište
2019. završila s viškom prihoda 444.486,65 kn. Viškom prihoda iz prvog
polugodišta pokriva se manjak iz prethodne godine koji iznosi 1.591.954,96, te
u budućem razdoblju ostaje za pokriti manjak prihoda od 1.147.468,31kn.