Home STARE KATEGORIJE Općine - Sveta Nedelja Općina Sveta Nedelja i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora

Općina Sveta Nedelja i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora

Općina Sveta Nedelja sufinancira
i ove godine nabavku školskog pribora za školsku 2019/2020 godinu i to za sve
učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja.

U svrhu ostvarivanja prethodno
navedenog prava dijeliti će se vrijednosni bonovi u iznosu od 200 kn, a koji će
se moći iskoristiti u trgovini naznačenoj na vrijednosnom bonu, do 30. rujna
2019. godine.

Za ostvarivanje navedenog prava
potrebno se javiti u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta
Nedelja, u periodu od 20. kolovoza do 22. kolovoza 2019. godine, u vremenu od
08:00 do 12:00 sati.

Prilikom preuzimanja vrijednosnih
bonova također je potrebno predočiti osobne iskaznice oba roditelja. Za sva
dodatna pitanja ili eventualne nejasnoće mole se roditelji da se obrate na broj
telefona 865 – 631, kontakt osoba: Munirka Podobnik.