Home LABIN Labin - ostalo Samo projekt Općine Pićan odbijen od strane Upravnog odbora LAG Istočne Istre

Samo projekt Općine Pićan odbijen od strane Upravnog odbora LAG Istočne Istre

Upravni odbor LAG-a „Istočna
Istra“ dana 23. srpnja donio je odluke o odabiru projekta pristiglih na LAG
natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“
za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (u daljnjem tekstu 3.1.1.) iz
Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

LAG natječaj TO 3.1.1. objavljen
je 23.siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a „Istočna Istra“, a
svrha natječaja je bila poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama,
doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge
aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu
ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću
infrastrukturu. 

Intenzitet potpore, sukladno
Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17), za jedinice lokalne samouprave koje
se razvrstavaju u VII. i VIII. skupinu iznosio je do 80 % od ukupnih
prihvatljivih troškova projekta.

Najniži iznos javne potpore
iznosio je 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviši iznos javne potpore
20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Na LAG natječaj je ukupno pristiglo 4
prijava projekata, od kojih su 3 projekta ostvarila pravo na javnu potporu.
Sveukupni iznos odobrenih sredstava po ovom natječaju iznosi 405.224,62
HRK.

Najviše je dobila Općina Kršan, za projekt vrijedan čak 390 tisuća kuna. Od LAG-a Istočne Istre dobiti će nešto više od 148 tisuća kuna za izgradnju i opremanje
dječjeg igrališta Potpićan dok će Općina Sveta Nedelja dobiti traženih 137 tisuća kuna za projekt opremanja mrtvačnice u Malim Goljima. Grad Labin će za projekt pješačke staze koja bi povezivala Opatijsku ulicu
sa Omladinskom ulicom u
naselju Rabac dobiti 119 tisuća kuna. Jedini projekt koji je Upravni odbor LAG Istočne Istre odbio je onaj Općine Pićan za izgradnju i opremanje
dječjeg igrališta Tupljak. Pićanci su tražili 143 tisuće kuna.

KONAČNA
RANG LISTA

LAG „Istočna Istra“ trenutno ima
otvorena 2 natječaja za sve zainteresirane potencijalne korisnike, a to su:

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i
  povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladan TO 4.1.1. iz
  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.),

  Svrha natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala
  ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući
  zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i
  inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i
  poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih
  mjesta i njihovu održivost.

  Raspoloživa sredstva: 1.425.263,47 HRK.

  Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj
  protuvrijednosti.

  Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 45.000 EUR u
  kunskoj protuvrijednosti.

  Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih
  troškova projekta.

  Rok za podnošenje prijava je počeo teći od 22. srpnja 2019. godine, a
  traje najkasnije do 2. rujna 2019. godine.

 • Natječaj za provedbu tipa
  operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan
  TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
  2014.-2020.)

  Svrha natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i
  temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

  Visina javne potpore po projektu iznosi 110.932,50 HRK koliko
  mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom
  planu. Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih
  bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih
  aktivnosti.

  Rok za podnošenje prijava je počeo teći od 29. srpnja 2019. godine, a
  traje najkasnije do 10. rujna 2019. godine. 

Više informacija o natječajima možete pronaći na mrežnoj stranici LAG-a
„Istočna Istra“ http://www.lag-istocnaistra.hr/