Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Do 23. rujna možete predati prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Raša

Do 23. rujna možete predati prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Raša

Komisija za dodjelu priznanja
Općinskog vijeća Općine Raša objavila je Javni poziv na podnošenje prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Općine Raša za 2019. godinu. Javni poziv objavljen
je na oglasnoj ploči dana 12. rujna 2019. godine.

Prijedlozi s obrazloženjem mogu
se podnijeti na adresu: Općina Raša, Komisija za dodjelu priznanja, Trg Gustavo
Pulitzer Finali 2, Raša, u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva na
oglasnoj ploči Općine Raša, odnosno do 23. rujna 2019. godine, putem pošte ili
neposredno u pisarnicu Općine.

Dodatne informacije u svezi
Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 052/880-820 radnim danom.