Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Građani Labina će aplikacijom sudjelovati u kreiranju Proračuna

Građani Labina će aplikacijom sudjelovati u kreiranju Proračuna

Predstavnici Grada Labina su u
razdoblju od 20. do 28. kolovoza 2019. godine održali konzultacije s članovima
Vijeća mjesnih odbora oko izrade Proračuna za 2020. godinu.

Na konzultacijama su obuhvaćena
prioritetna područja koje su mještani i Vijeće mjesnog odbora sami predložili i
za koje će se izvidjeti mogućnost uvrštenja u prijedlog Proračuna za 2020.
godinu. Također su članovi Vijeća upoznati sa zahtjevima građana prikupljenih
tijekom ove kalendarske godine i projektima koje Grad planira realizirati iduće
godine.

Grad već niz godina u proces
kreiranja proračuna uključuje što veći broj zainteresiranih građana kako bi u
konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, a od ove godine
prijedlog Proračuna bit će upućen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
putem web stranice Grada Labina www.labin.hr.

No, svakako najveća novina koja
donosi punu uključivost građana te transparentnost Gradskog proračuna je to što
će Labinjani od ove godine po prvi puta imati mogućnost online sudjelovanja u
kreiranju Gradskog proračuna za 2020. godinu i to preko nove aplikacije. Time
će se Labin svrstati u gradove s najvećim mogućnostima utjecaja na proračun od
strane svojih građana.