Home LABIN Labin - ostalo Labinski dječji vrtić od danas ima novu ravnateljicu

Labinski dječji vrtić od danas ima novu ravnateljicu

Dječji vrtić „Pjerina Vebanac“
svaku novu pedagošku godinu kreće s određenim promjenama , a najveća ove godine
zasigurno predstavlja imenovanje nove ravnateljice vrtića. Od danas funkciju
ravnateljice obnaša Ivana Škopac. Naime, temeljem odluke Upravnog vijeća od 23.
srpnja, tu funkciju preuzima od dosadašnje ravnateljice Irene Smoković koja
nakon 23 godine radnog staža na mjestu ravnateljice odlazi u zasluženu
mirovinu.

Ivana Škopac rođena je 1987.
godine. Završila je stručni studij predškolskog odgoja na Odjelu za odgojne i
obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a nakon toga petogodišnji
studij Menadžmenta u turizmu te svoja znanja u području psihologije, pedagogije
i ekonomije objedinjuje poslijediplomskim specijalističkim studijem na
Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, smjer „Ljudski resursi
i društvo znanja“.

Dosadašnje radno iskustvo stekla
je kao zaposlenik Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin u trajanju od osam
godina, kao odgojitelj predškolskog odgoja redovnog i kraćeg programa engleskog
jezika te bila član Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić „Pjerina
Verbanac“ Labin.

Tijekom odgojno-obrazovnog rada
kontinuirano se stručno usavršavala na različitim područjima, no ono što ističe
je sudjelovanje u ulozi kreatora-edukatora ciklusa radionica na temu „Tugovanje
i gubitak kod djeteta predškolske dobi“ u svrhu pružanja edukacije
odgojiteljima predškolske ustanove, zatim sudjelovanje u predstavljanju
projekta „Unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba
primjerenom organizacijom vremena dnevnog odmora“ na Državnom stručnom skupu za
odgojitelje predškolske djece u Šibeniku, sudjelovanje u projektu
individualnoga praćenja psihofizičkih karakteristika djece u predškolskoj
ustanovi i educiranje odgojitelja o navedenome. U prethodnoj pedagoškoj godini
bila je sudionik UNICEF-ovog humanitarnog projekta „Škole za Afriku“.

Tijekom svog obrazovanja
sudjelovala je u istraživanjima: „Procjena znanja odgajatelja o deficitu
pažnje/hiperaktivnom poremećaju“ (ADHD-u), „Mediji u kući i vrtiću” Obiteljskog
centra Istarske Županije, „Uloga motivacije u upravljanju ljudskim
potencijalima“ te “Analiza društveno odgovornog poslovanja vodećih kompanija u
Hrvatskoj”.