Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće Nakon dva mjeseca stanke, održana redovna sjednica Gradskog vijeća

Nakon dva mjeseca stanke, održana redovna sjednica Gradskog vijeća

Nakon dvomjesečne ljetne stanke,
danas su gradski vijećnici održali 26. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada
Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici
postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima
trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno
predloženom dnevnom redu donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske
knjižnice Labin, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju
Gradske knjižnice Labin za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2018. godinu te o Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2018. godinu.

Gradski su vijećnici na sjednici
razmatrali i usvojili Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2019. godine. Proračun Grada Labina za 2019. godinu planiran je u iznosu od
106.721.206,00 kuna a u prvih šest ovogodišnjih mjeseci ostvaren je u iznosu od
45.664.654,38  kuna ili 42,79 posto
plana. U istom razdoblju ostvareni su rashodi poslovanja u visini od
43.279.024,40 kuna ili 45, 56 posto plana.

Sukladno dnevnom redu vijećnici
su izglasali i Odluku o komunalnom redu Grada Labina, Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina, Odluku o prigovoru na
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grda Labina i Odluku o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada
Labina.

Gradski vijećnici usvojili su i
Odluku o izmjeni Odluke o zaduživanju kod SOCIETE GENERALE –SPLITSKE BANKE  d.d. a koja se odnosi na financiranje
rekonstrukcije i dogradnje Sportskog centra Franko Mileta u Labinu. Ovom se
odlukom dosadašnja kamatna stopa ugovorena 2016. godine u visini od 2,90 posto
godišnje nepromjenjivo smanjuje, te iznosi 1,75 posto godišnje-nepromjenjivo s
početkom primjene od 1. listopada 2019. godine.