Home LABIN Labin - ostalo Novom odlukom o komunalnom redu povećane ovlasti komunalnih redara

Novom odlukom o komunalnom redu povećane ovlasti komunalnih redara

Nova gradska Odluka o komunalnom
redu osim usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu donosi i
novine u djelatnosti komunalnog reda. Novom Odlukom, a sukladno Zakonu,
povećane ovlasti su komunalnih redara koji su sada ovlašteni zatražiti i
pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba
nazočnih prilikom nadzora; uzimati izjave od odgovornih osoba i drugih nazočnih
osoba prilikom nadzora radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu
izravno utvrditi, zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i
dokumentaciju potrebnu u nadzoru; prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično
stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem
kamerom, videozapisom i slično).

Propisane su i novčane kazne za
pravne i fizičke osobe koje komunalnom redaru ne omoguće pregled isprava na temelju
kojih može utvrditi identitet stranke i koje ometaju komunalnog redara u
provedbi nadzora.

Zbog čestih pritužbi građana zbog
ostavljanja plažnog asortimana u svrhu rezervacije mjesta na plažama, novom
Odlukom o komunalnom redu zabranjuje se takvo postupanje od 22:00 do 10:00h
ujutro, a zatečene stvari na plaži bez njihova vlasnika odnosno korisnika
uklonit će se sa plaže i smatrati napuštenima. Nadalje, zabranjuje se animacija
prolaznika i potencijalnih gostiju s ciljem prezentacije ugostiteljske ponude,
od strane konobara, animatora i ostalog osoblja, ispred i u okruženju
ugostiteljskih objekata.

Zaključno, u prekršajnim
odredbama Odluke o komunalnom redu je propisana nova odredba da se za svako
ponavljanje istog prekršaja naplaćuje počinitelju maksimalna propisana kazna
koju komunalni redar može izreći obveznim prekršajnim nalogom, sukladno Prekršajnom
zakonu (15.000,00 kuna za pravne osobe, 10.000,00 kuna za obrtnike i nositelje
samostalnih djelatnosti te 5.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj
osobi).