Home LABIN Labin - ostalo Novosti iz zbornice – zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina upisanih...

Novosti iz zbornice – zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina upisanih ocjena

S novom školskom godinom na snagu
je stupio novi pravilnik o ocjenjivanju učenika, odnosno Pravilnik o načinima,
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, koji
će se jednako odnositi na sve učenike – bili oni dio kurikularne reforme i
Škole za život ili školovanje nastavljaju prema starom programu.

Tri su najveće novosti: roditelji
i učenici više neće u e-dnevnicima moći vidjeti prosjek ocjena iz pojedinog
predmeta, što je u skladu s dosadašnjim pravilnikom, koji kaže da zaključna
ocjena ne mora biti aritmetička sredina, ali i predmetnim kurikulumima koji
navode različite težinske vrijednosti pojedinih elemenata vrednovanja.

Nadalje, radi administrativnog
rasterećenja učitelja ukida se okvirni vremenik pisanih provjera znanja, koji
je dosad svaka škola bila dužna donijeti do kraja trećeg tjedna nastave u
svakom polugodištu. Umjesto da mjesecima unaprijed znaju datume pisanja testova,
učitelji/nastavnici ubuduće će biti obvezni učenicima najaviti pisanu provjeru
znanja najmanje mjesec dana prije provjere.

Treća važna promjena jest da
roditelji više neće moći dolaziti u škole posljednja dva tjedna nastave,
odnosno novim se pravilnikom propisuje da se u posljednja dva tjedna prije
završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni
informativni razgovori. Ta je promjena bila želja mnogih učitelja i nastavnika
koji upozoravaju kako u to vrijeme zaključivanja ocjena traju neviđeni pritisci
na njih od roditelja i nekih ravnatelja.

Kako bilo, novi pravilnik,
ponavljaju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO), ne uvodi velike
promjene kad je riječ o odbacivanju aritmetičke sredine upisanih ocjena kao
isključivog kriterija za zaključnu ocjenu iz nekog predmeta. Isto je omogućavao
i dosadašnji pravilnik, koji je na snazi desetak godina, i iz kojega je
preuzeta formulacija da “zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju
nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena,
osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu”.

Dakle, i dosad, a to će moći i
ubuduće, nastavnik je učeniku koji je, primjerice, imao prosjek ocjene iz tog
predmeta 4,3 mogao zaključiti i peticu ako je taj učenik iz ključnih elemenata
(na primjer, znanje) bio odličan ili je napredovao tijekom godine. Promjena se
sastoji samo u izbacivanju prosjeka iz e-dnevnika, upravo zbog toga što su sami
učitelji smatrali kako on unosi zabunu.

Iako su učitelji tijekom javne
rasprave o novom pravilniku predlagali i da se taj članak proširi formulacijom
kako zaključna ocjena iz nekog predmeta na kraju nastavne godine ne mora
proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je, osim
napredovanja, učenik i nazadovao u nekom predmetu, to nije prihvaćeno. U novom
pravilniku zadržano je samo “napredovanje u drugom polugodištu”, što,
prema mišljenju učitelja, implicira kako u graničnim situacijama učeniku možete
zaključiti samo višu, ali ne i nižu ocjenu od aritmetičke sredine.

Međutim, čini se da će učitelji
imati malo veću autonomiju u takvim situacijama, odnosno ubuduće bi učenici iz
nekog predmeta mogli imati i nižu zaključnu ocjenu od one na koju upućuju
njihove ocjene tijekom godine.

“Pravilnik kaže kako zaključna
ocjena ne mora biti aritmetička sredina upisanih ocjena. Naime, osim brojčanih
ocjena, prilikom zaključivanja ocjene treba uzeti u obzir i sve kvalitativne
informacije zabilježene o radu učenika tijekom školske godine, kao i to da ne
moraju svi elementi vrednovanja imati jednaku težinsku vrijednost (različito
ponderiranje). Aritmetička sredina pretpostavlja jednaku težinu svih elemenata,
odnosno ocjena, i ne može se računati s tekstualnim bilješkama. Zaključna
ocjena može biti i veća i manja od aritmetičke sredine”, objašnjavaju iz
Ministarstva znanosti i obrazovanja, piše Slobodna Dalmacija.