Home LABIN Labin - ostalo Labinski srednjoškolci posjetili Tehnički fakultet u Rijeci

Labinski srednjoškolci posjetili Tehnički fakultet u Rijeci

Dana 24. listopada 2019. godine učenici 4.e razreda – smjer elektrotehnika posjetili su Dane otvorenih vrata na
Tehničkom fakultetu u Rijeci u pratnji nastavnika Davora Frankovića i Sanjina
Šumberca.

Učenici su obišli kabinete u
različitim područjima rada gdje im je demonstrirano čime se na fakultetu
studenti susreću te koje projekte provode. Učenici su imali priliku upoznati se
sa svim programima koji se nude na fakultetu (brodogradnja, strojarstvo,
elektrotehnika i računalstvo).