Home LABIN Labin - ostalo O zbrinjavanju otpada educirano više od 450 učenika osnovnih škola Labinštine

O zbrinjavanju otpada educirano više od 450 učenika osnovnih škola Labinštine

U
sklopu edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Zelene navike za polaznike
osnovnih škola Labinštine, do sada je održano ukupno 35 radionica u 8 osnovnih
škola kojima je prisustvovalo više od 450 učenika svih razreda. Edukativne
aktivnosti obuhvaćale su prilagođene programe i prezentacije za svaki pojedini
uzrast, s naglaskom na savladavanje tematike nastanka otpada, posljedicama
njegova utjecaja na okoliš, te mogućnostima za izbjegavanje nastanka problema i
propisnog zbrinjavanja otpada.

Prema
reakcijama učenika, najzanimljiviji dio predavanja je bila korelacija današnjeg
stila života te  naših djedova i baka
koji su svaki predmet koristili do kraja njegova životnog vijeka, dok se danas
predmeti poput odjeće ili obuće odbacuju čak i kada su još uvijek ispravni i
cjeloviti.

Jedna
od zanimljivijih tema radionica su također bili razgovori s učenicima na temu
otpada od hrane te pripreme hrane za koji su naučili da se može kompostirati u
domaćinstvima uz pomoć kućnih kompostera. Zajednički zaključak polaznika je taj
kako su naši djedovi i bake s biootpadom gospodarili pažljivije od današnjih
generacija te su od istog proizvodili kompost ili su njime hranili domaće
životinje. Također, zaključili su kako otpad uopće ne bi trebao biti veliki problem
u okolišu, te kako će njihove generacije zasigurno bolje gospodariti istim od
današnjih.

Osim
samih radionica, u sklopu Europskog tjedna smanjenja otpada (od 16. do 24.
studenog) škole će odabrati najbolje uratke izrađene od recikliranih proizvoda,
a koji će biti prezentirani na završnoj izložbi. Najbolji radovi učenika bit će
nagrađeni po kategorijama; umjetnička vrijednost, funkcionalna vrijednost i
inovacija.

Nositelj
projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu” je Grad Labin u suradnji s Općinama
Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54
kuna. Odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 496.237,25 kuna, a
sredstva Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za
sufinanciranje provedbe projekata EU-a na regionalnoj i lokalnoj razini za
2018. godinu iznose 52.542,77 kuna.