Home LABIN Labin - ostalo Obnovljeno dječje igralište na Katurama

Obnovljeno dječje igralište na Katurama

Završeni su radovi na obnovi
dječjeg igrališta kraj Doma zdravlja. Obnovljeno igralište dobilo je ukupno pet
novih sprava te antistres podlogu ispod svake od njih. Odrađeni su radovi koje
je izvelo trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin, a uključivali su uklanjanje starih
sprava i antistres guma, betonske radove, postavu položenih rubnjaka te
spuštanje temelja jedne klupe.

Valja napomenuti kako se izvela i
sanacija daski na tri klupe kao i ograđivanje klupica ispod stabla i
nasipavanje rizlom. Nakon gore navedenih radova, djelatnici trgovačkog društva
1. MAJ d.o.o. Labin montirali su nove sprave proizvođača Vojtek d.o.o. te
postavili antistres podlogu ispod svake od njih.

Sveukupna vrijednost obnove
igrališta procijenjena je na 100.000,00 kn s PDV-om i financirana je iz Programa
redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2019. godinu.