Home STARE KATEGORIJE Kultura - Umjetnost Od ovog petka u Gradskoj galeriji Labin otvara se samostalna izložba Ikebana

Od ovog petka u Gradskoj galeriji Labin otvara se samostalna izložba Ikebana

U petak, 18. listopada 2019. u
19:00 h u Gradskoj galeriji Labin otvara se samostalna izložba
“IKEBANA” akademskog umjetnika Ivana Midžića. Djelujući paralelno u
dva područja – kao konceptualni umjetnik, te kao oblikovatelj i dizajner
nakita, Ivan Midžić mnoge elemente iz svijeta nakita prenosi i transformira u
području skulpture i objekta. Upravo će izbor recentnih skulptura i objekata
posjetitelji moći razgledati na izložbi. Kustosica izložbe je Sonja Švec
Španjol.

O autoru:

Ivan Midžić rođen je 1976. u
Osijeku. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u
klasi prof. Šime Vulasa 2002. godine. Magistrirao je na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2007. godine u klasi prof. Jože Baršija.
Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb i Hrvatske zajednice
samostalnih umjetnika.

O izložbi:

“Umjetnost percipirana kao
čista likovnost pri čemu sâm rad potiče inspiraciju i inicira nastanak oblika
predstavlja temelj djelovanja Ivana Midžića. Kreativni naboj potaknut potrebom
za stvaranjem rezultira oblikovanjem temeljne forme iz koje proizlaze novi
oblici, odnosno varijacije na temu. Kao što umjetnost, prema riječima filozofa,
pisca i esejista Predraga Fincija, sama sobom odgovara na svako pitanje o sebi,
tako i materijal rađa ideju budućih oblika u radu Ivana Midžića.

Djelujući paralelno u dva
područja – kao konceptualni umjetnik, te kao oblikovatelj i dizajner nakita,
Ivan Midžić mnoge elemente iz svijeta nakita prenosi i transformira u području
skulpture i objekta. Aluminij i čelik tako postaju osnovno gradivno sredstvo u
oblikovanju kružnih i spiralnih formi naglašenog centripetalnog gibanja.(…)

(…) Ikebana kao umijeće
slaganja cvijeća transformirana je u umijeće oblikovanja umjetničkih formi, ali
i samog rasporeda djela u izložbenom prostoru. Jedinstven spoj grubih, sirovih
materijala i dekorativnosti naslijeđene iz svijeta nakita rezultira umjetničkim
i skulptorskim objektima jedinstvene anatomije oblika. Radovi istovremeno odišu
suptilnošću oblikovanja, ali i robusnošću upotrijebljenih materijala koje autor
zadržava u izvornoj boji. Predstavljeni ciklus Ivana Midžića odraz je
stvaralačkog nerva koji stalno propitkuje, istražuje i iznova stvara oblikujući
pritom prepoznatljiv stil preobrazbe motiva, dok se postav izložbe temelji na
duhu komplementarnosti, kao i maksimalnog poticanja značenja i izvorne estetike
pojedinog djela.”

(Sonja Švec Španjol,
mag.hist.art. … iz predgovora katalogu izložbe)

Izložbu u Gradskoj galeriji Labin
posjetite do 9. studenog 2019. Izložba je realizirana uz potporu i suradnju
Pučkog otvorenog učilišta Labin, Grada Labina, Istarske županije i Ministarstva
kulture Republike Hrvatske.