Home LABIN Labin - ostalo OPG Šahdanović i OPG Fajman dobitnici LAG-ovih sredstava

OPG Šahdanović i OPG Fajman dobitnici LAG-ovih sredstava

Upravni odbor LAG-a „Istočna
Istra“ dana 7. listopada donio je odluke o odabiru projekta
pristiglih na LAG natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba
operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.2.
„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz Lokalne
razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020., a dana
23. listopada objavljena je konačna rang lista projekata. 
LAG natječaj TO 1.1.2. objavljen je 17. svibnja 2019.
godine na mrežnim stranicama LAG-a „Istočna Istra“, a
svrha natječaja je bila povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne
poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i
za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost.
Na LAG natječaj su pristigle 2 prijave projekata, te su oba
projekta ostvarila pravo na javnu potporu. Sveukupni iznos odobrenih
sredstava po ovom natječaju iznosi 618.975,00 HRK. Dobitnici
sredstava su OPG Šahdanović Umihana, u visini 340.975,00 kuna i Poljoprivredno
gospodarstvo “FAJMAN” s odobrenom potporom u visini 270.000,00 kuna. 
OPG Šahdanović Umihana
Modernizacija i povećanje kapaciteta za preradu mlijeka na OPG Šahdanović
Umihana
Ovim projektom će se kroz nabavu i instaliranje nove opreme u postojeću siranu
(sirana Zlata) modernizirati (automatizirati ) proces prerade mlijeka uz
povećanje kapaciteta prerade. Nabaviti će se slijedeća oprema: sirski kotao,
oprema za preradu, zrenje i konfekcioniranje proizvoda od mlijeka, oprema za
klimatiziranje prostora. Nadalje, povećanje prodaje do koje će doći povećanjem
proizvodnje, potrebno je organizirati i izmijeniti pojačanu dostavu gotovih
proizvoda kupcima, na prodajna mjesta i na sajmove na kojima OPG redovito
sudjeluje. To će se postići nabavom novog dostavnog vozila sa potrebnim
rashladnim uređajem.
Poljoprivredno gospodarstvo “FAJMAN”
Opremanje objekta za preradu mlijeka i nabavka gospodarskog vozila
Ovim projektom ulaže se u modernizaciju pogona za preradu mlijeka i proizvodnju
sira. Projektom se planira nabavka: Sirarskog kotla, Modula za dvostupanjsko
hlađenje, separatora, bućkalice za maslac, samousisne pumpe, oprema za
centralnu pripremu ledene vode, rashladno tijelo za mirno hlađenje, kalupi za
sireve, rashladni ormar, tank za mlijeko namijenjen za prikupljanje, transport
i hlađenje mlijeka, gospodarsko vozilo sa rahladom za transport gotovih
mliječnih proizvoda.