Home LABIN Labin - ostalo U Gradu Labinu nudi se 12 poslovnih prostora, pogledajte gdje i po...

U Gradu Labinu nudi se 12 poslovnih prostora, pogledajte gdje i po kojim cijenama

Na temelju članka 6. Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15.
i 2/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“
broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora
u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13.
i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za
davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/19-01/2-282, URBROJ:
2144-01-01-19-1 od 24. listopada 2019. godine, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje
poslovnih prostora u zakup

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA
DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Labinu,
Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2
, prizemlje, sagrađen na 716 k.o.
Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim
  prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o
  obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima (osim frizerskog
  salona),
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 1.305,00 kuna.

2. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, površine 59,65 m2, prizemlje,
sagrađen na k.č. 406 k.o. Labin-Presika,

 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim
  prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o
  obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
 • početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn
  (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 1.864,06 kuna.

3. Poslovni prostor u Labinu, Učka 1, površine 13,16 m2, prizemlje,
sagrađen na 402 k.o. Labin-Presika,

 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim
  prehrambenih proizvoda) i/ili ugostiteljstvo,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 25,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 411,25 kuna.

4. Poslovni prostor u Labinu, Antona Selana 8, površine 8,00 m2, prizemlje,
sagrađen na 651/1 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili
  skladišni prostor,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 360,00 kuna.

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2,
I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 693,75 kuna.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2,
I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 8, površine 9,00 m2,
I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50
m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 693,75 kuna.

9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 12, površine 28,35
m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 1.063,13 kuna.

10. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00
m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV
  nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

11. Poslovni prostor – garaža u Labinu, Istarska 26 (oznake G6),
površine 19,00 m2,  sagrađen na k.č. 186/1 k.o. Novi Labin,

 • namjena poslovnog prostora: garaža,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 9,00 kn (PDV nije
  uključen),
 • jamčevina: 213,75 kuna.


Ponuda mora sadržavati:

a)    uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog
prostora,
b)    izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog
registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za
djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od
strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti
(nije potrebno za ponudu pod rednim brojem 9)
c)    dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski
nalog),
d)    potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada
Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
e)    potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema
državnom proračunu.

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku. Ponuditelj
koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a
prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne
dokumente u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

Jamčevina se uplaćuje na računa
Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za zakup poslovnog prostora, s
pozivom na broj HR 68 7811 – OIB.

Pisane ponude se podnose u
dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA
NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom
ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe
15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 13.
studenog 2019. u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada
Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je
istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada
Labina, Titov trg 11.