Home LABIN Labin - ostalo U Labinu održana radionica „Razvoj publike“ u sklopu izrade nove kulturne strategije

U Labinu održana radionica „Razvoj publike“ u sklopu izrade nove kulturne strategije

Druga i završna dvodnevna
radionica u sklopu izrade Strategije kulturnog i kreativnog razvoja Labina
2020.-2030., održana je ovoga vikenda u prostoru Polivalentne dvorane Gradske
knjižnice Labin. Radionicu je vodio renomirani stručnjak u području kulture i
kulturnog managementa, prof.dr.sc. Darko Lukić, dugogodišnji predavač na
zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti i savjetnik u tijelima Ministarstva
kulture, a odnedavno suradnik i konzultant na brojnim europskim projektima u
kulturi, na međunarodnoj razini.

Polaznici radionice bili su
članovi Konzorcija za izradu Strategije, djelatnici u kulturi i organizaciji
manifestacija, te ostali zainteresirani građani, a kroz dva dana edukacija je
dotakla brojne teme vezane uz razvoj publike u kulturi, kroz teoretski dio i brojne
praktične situacije vezane uz lokalnu problematiku, kao i ideje kreirane od
strane samih sudionika, a bazirane na njihovom iskustvu u radu s publikom u
lokalnoj zajednici i na lokalnim kulturnim projektima.

Profesor Lukić objasnio je
polaznicima da je razvoj publike jedna relativno nova kategorija, koja se
nedavno počela razvijati u okviru Europske unije, no smatra kako je neophodno
da se pri izradi kulturne strategije, a posebno na lokalnoj razini, uvaži
segment razvoja publike. Na razini cijele EU sve je veća problematika kako
motivirati publiku i uključiti je u kulturni život, te se kako u ovom tako i u
idućem financijskom razdoblju planiraju u ovaj segment uložiti izdašna
financijska sredstva.

Grad Labin u završnoj je fazi
izrade nove, desetgodišnje strategije kulturnog i kreativnog razvoja, koja bi
se na javnom savjetovanju trebala u svom završnom obliku pojaviti u prvim
mjesecima 2020. godine, nakon čega bi išla na prezentaciju i usvajanje pred
Gradsko vijeće.

Izradu ovog strateškog dokumenta
za naručitelja Grad Labin vodi Mario Gigović, asistent na zagrebačkoj Akademiji
dramskih umjetnosti i voditelj uspješne agencije za digitalnu promociju,
specijaliziranu u radu s ustanovama u kulturi. Na izradi kulturne strategije
radi prošireni konzorcij od preko dvadeset članova, predstavnika lokalne
samouprave, kulturnih i edukativnih ustanova, kulturno-umjetničkih društava,
udruga i organizacija, kao i slobodnih umjetnika te umjetnika-amatera.

„Mislim da svaka ozbiljna
kulturna strategija mora računati s publikama, a mi smo u Labinu radili upravo
s ljudima koji će biti nositelji izrade i provođenja te strategije. Sudionici
su bili zainteresirani i vrlo otvoreni za razgovore, prijedloge i suradnju. Ja
sam se osobno osjećao odlično u ovoj proaktivnoj i kreativnoj atmosferi i puno
sam naučio od sudionika o specifičnostima kulturnog života u Labinu, kao i o
radu u njihovim organizacijama. Sudeći po ova dva dana radionice, uvjeren sam
kako će taj strateški dokument biti jedan dobar materijal, temelj razvoja kulture
i kreative grada u idućem desetljeću.“ – izjavio je voditelj radionice
prof.dr.sc. Darko Lukić

 „Iza nas su dva zaista zanimljiva dana
edukacije o razvoju publike. Smatram da su ovakve edukacije izrazito važne, ne
samo u Labinu nego i u svakom gradu u Hrvatskoj, jer radi se o dizanju
kapaciteta lokalnih institucija i organizacija kao i ključnih ljudi koji rade u
kulturi u manjim sredinama. Cilj je da osobe koje rade u kulturi na lokalnoj
razini sami proizvode i distribuiraju kulturni sadržaj te sami dolaze do
publike. Osim dolaska do nove publike, cilj radionice bio je i naučiti kako
postojeću publiku još više angažirati i zadržati, te s njom razviti dugoročne
odnose.“ – zaključio je voditelj izrade Strategije Mario Gigović.