Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Udruga Agropićan i Općina Pićan 30. studenog održavaju tradicionalnu “Smotru ulja istočne...

Udruga Agropićan i Općina Pićan 30. studenog održavaju tradicionalnu “Smotru ulja istočne Istre”

I ove godine udruga „Agropićan“ i Općina Pićan organiziraju „Smotru
ulja istočne Istre“ povodom blagdana Svete Katarine koja će se održati 30.
studenoga 2019. Ovim putem Pićanci napominju važne informacije za
zainteresirane natjecatelje:

Boce se moraju podići (za ulje tri od 0,20 l, a za vino
dvije od 0,75 l): u Općini Pićan, u Kukurinima kod Feruča Baćac i u Bolobanima
kod Silvana Smoković.

Uzorci ulja zaprimat će se isključivo do 10. studenoga 2019.,
s obzirom na to da se predaju na stručnu kemijsku i organoleptičku analizu.
Kemijska analiza obuhvaća 5 parametra: slobodne masne kiseline, peroksidni
broj, K270, K232 i ΔK na temelju kojih se može zatražiti deklaracija maslinovog
ulja. Razlika od prijašnjih godina je da je analiza obuhvaćala samo 2
parametra: slobodne masne kiseline i peroksidni broj.

Uzorci vina klasične proizvodnje (crno, bijelo i muškat)
lokalnih proizvođača zaprimat će se 30. studenoga 2019., na dan Smotre u šatoru
u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Svi registrirani proizvođači s područja Općine Pićan, mogu
se javiti i prodavati/promovirati svoja ulja na Smotri.

I ove će godine biti izloženi i ostali proizvodi od maslina
(namazi, kruh, rakija, čajevi, pikantna i aromatizirana ulja itd.), stoga ako
se i na vašim stolovima nalaze takvi proizvodi slobodno možete donijeti svoj
proizvod, također, na dan Smotre u šator u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Molimo da se pridržavate navedenih termina jer se u
suprotnome uzorci neće moći zaprimiti! Na manifestaciji Vas zabavlja porečki
Alfa Time Bend. Više informacija na: Silvano Smoković 098 391 806 i Tina Širol 0958254533.