Home LABIN Labin - ostalo Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kod...

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kod mladih

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina, tijelo koje je
osnovano s ciljem prevencije kriminaliteta na području Grada Labina, sigurnosti
građana ali i  materijalnih dobara i
zajednice u cjelini sastalo se u prostorijama Grada Labina kako bi raspravili i
donijeli zaključke vezane za daljnje postupanje u vezi pojave problema
zlouporabe opojnih droga kod mladih.

Gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić pozdravio je
okupljene te naglasio važnost današnje sjednice ali i budućeg djelovanja po
pitanju zlouporabe opojnih supstancija kod mladih osoba što je sve češća pojava
zadnje vrijeme, te je zajednički zadatak svih da se takvo ponašanje konkretnim
koracima onemogući.

Članovima Vijeća izvješće je podnio ravnatelj Osnovne škole
Matija Vlačić, Edi Juričić naglašavajući ovu iznimno važnu temu, i potrebu
uključivanja svih institucija u zajedničko rješavanje problema kojim određena manjina
ugrožava većinu.

Đeni Bučić objasnila je kao se i od strane MUP-a provode
svakodnevne kontrole određenih lokacija po gradu, no za veću efikasnost
potrebne su dodatne mjere.

Svi članovi složili su se oko ozbiljnosti ove teme i potrebe
uključivanja svih aktera, ali i podržali inicijativu Gradonačelnika oko
postavljanja sigurnosnih kamera na određene lokacije oko obrazovnih ustanova
koje će poslužiti za lakše i konstantno praćenje stanja na terenu, ali i
omogućiti bržu reakciju i time doprinijeti smanjenju rastućeg trenda prodaje i
konzumacije opojnih sredstava.

Zaključak Vijeća, jednoglasno usvojen, je taj da se postavom
nadzornih sustava oko obrazovnih institucija omogući lakše praćenje i
djelovanje na temelju istih, da Grad Labin ostvari suradnju s MUP-om kako
bi  dežurstvo policije kroz njihova
operativna tijela bili jedni od onih koji će pratiti stanje na terenu kroz
postavljene nadzorne sustave ali i formiranje 
radne skupine koja će se intenzivno baviti ovom temom i operativno
provoditi preventivne programe u školama.

Na sjednici Vijeća odmah je i formirana gore navedena radna
skupina koja uključuje stručne suradnike iz svih obrazovnih institucija i
školske medicine, a njihov sastanak sazvati će se u najkraćem mogućem roku.
Dogovoreno je i provođenje preventivnih programa u svakoj školi te sazivanje
Vijeća roditelja i roditeljskih sastanaka sedmih i osmih razreda osnovnih
škola, kao i svih razreda srednje škole na ovu temu.

Gradonačelnik je apelirao na sve da je evidentno da problem
postoji, te da je jedini pravi put rješavanja koordinirana akcija roditelja,
škola, MUP-a i Grada u čim hitnijem roku. Grad kao osnivač osnovnih škola,
odgovornim osobama nalaže odgovoran i profesionalan pristup budući da su upravo
prostori škola prepoznati kao jedno od potencijalnih žarišta problema.