Home STARE KATEGORIJE Kultura - Umjetnost Započinje likovna radionica za osnovnoškolce

Započinje likovna radionica za osnovnoškolce

Likovna radionica za osnovnoškolce u okviru projekta Labin Zdravi
grad ponovno započinje s radom u školskoj 2019./2020. godini. Radionice
će se održavati četvrtkom od 17 do 19 sati počevši od četvrtka 31.10. u
prostorijama Doma kulture Riko Milevoj. Zbog odsutnosti dosadašnje
voditeljice radionice će voditi Gloria Sellan, likovna umjetnica sa
završenom Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Preddiplomski studij završava 2009., a posljednji semestar provodi na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu, na studiju DAMS (Discipline
di arti , musica e spettacolo). Iste godine na Akademiji primijenjenih
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci upisuje i diplomski studij, na kojem se
usavršava u području tradicionalne i računalne grafke, te 2011. stječe
titulu Magistra likovne pedagogije.

Za likovnu radionicu se možete prijaviti na telefon: 866-810 ili email zdravi.grad@labin.hr. Radionice su besplatne za sve sudionike.