Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Hrvatska Dobre vijesti za sve vas koji koristite Internet

Dobre vijesti za sve vas koji koristite Internet

Posebni
maloprodajni paket brzine prijenosa podataka od najmanje 4 Mbit/s bit će
dostupan svim korisnicima koji nemaju tehničku mogućnost korištenja standardnih
paketa ponuđenih na tržištu od 1. siječnja 2020. Socijalno ugrožena skupina
krajnjih korisnika, osim minimalno dostupne brzine prijenosa od 4Mbit/s (paket
MAXnet mini), imat će i pravo popusta od 50% na isti, 50% popusta na naknadu za
opciju neograničenog prometa te više od 50% popusta za javnu telefonsku uslugu
korištenjem posebnog paketa HALOSuper 30, i to sve bez ugovorne obveze na 24
mjeseca. Na postojeće korisnike posebnog maloprodajnog paketa univerzalne
usluge MAXnet mini od najmanje 1Mbit/s primjenjuju se postojeće cijene i uvjeti
sve do podnošenja zahtjeva za paket od najmanje 4 Mbit/s.

Nova korisnička
prava vrijede od 1. siječnja 2020., kada stupa na snagu izmjena Pravilnika o
univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, prema kojoj je Hrvatski
Telekom d.d. (HT), kao operator univerzalne usluge, obvezan omogućiti fizičkim
i pravnim osobama brzinu prijenosa podataka od najmanje 4 Mbit/s, po cijenama
na koje je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) danas
dala prethodno odobrenje. Detalji ove odluke HAKOM-a dostupni su
na poveznici.

Posebni
maloprodajni paket brzine prijenosa podataka od najmanje 4 Mbit/s HT je obvezan
na zahtjev omogućiti svakom krajnjem korisniku na području RH na nepokretnoj
lokaciji, kojemu u trenutku podnošenja zahtjeva HT, kao operator univerzalne
usluge, ne može omogućiti neki od standardnih paketa iz njegove ponude.
Navedeni paket HT je obvezan omogućiti i socijalno ugroženoj skupini krajnjih
korisnika, s popustom od 50%, bez obzira ima li mogućnost korisniku pružiti
neki od standardnih paketa. Preostali popusti i pogodnosti, namijenjeni osobama
s invaliditetom i drugim posebnim kategorijama krajnjih korisnika, također su
definirani odlukom.

S obzirom kako
do 31. prosinca 2019. osnovna brzina prijenosa podataka iznosi najmanje 1
Mbit/s, na postojeće krajnje korisnike posebnog maloprodajnog paketa
univerzalne usluge MAXnet mini, koji su sklopili ugovor za uslugu zaključno s
danom 31. prosinca 2019., i dalje se primjenjuju cijene i uvjeti koji su
vrijedili u trenutku potpisa ugovora, sve do podnošenja zahtjeva za brzinu od
najmanje 4 Mbit/s. Napominjemo kako je HT obvezan uvjete i cijene univerzalne
usluge objaviti na svojoj početnoj internetskoj stranici te se upućuje
korisnike postojećih paketa univerzalne usluge pristupa internetu da imaju
pravo ostvariti veću brzinu pristupa internetu temeljem posebnog pisanog
zahtjeva.

Podsjetimo,
univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama
koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj
cijeni na cijelom području RH, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika,
neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Opseg usluga koje se smatraju
univerzalnim uključuje pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim
uslugama na nepokretnoj lokaciji te djelotvoran pristup internetu, postavljanje
javnih telefonskih govornica, posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama
socijalno ugroženih skupina korisnika te posebne mjere za osobe s
invaliditetom piše
 poslovni.hr