Home LABIN Labin - ostalo Istarske IDS-ovke dio velike globalne zajednice

Istarske IDS-ovke dio velike globalne zajednice

I ove se
godine Klub žena IDS-a obilježava 25. studeni – Međunarodni dana borbe protiv
nasilja nad ženama u međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja
nad ženama“. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na okončanje rodno uvjetovanog
nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, a Klub žena IDS-a postao je dijelom
velike zajednice od 6000 organizacija i globalnih napora, pokre
nutih 1991. godine od strane Women’s Global Leadership
(Centar za globalno liderstvo žena) SAD.

 Za
razumijevanje rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja u svijetu rada i
njegovo zaustavljanje potrebno je razumjeti uvijete ekonomske nesigurnosti
žena, nasilje nad ženama u partnerskim vezama i neplaćeni rad žena kao važna
pitanja.
 

“Za
razumijevanje dvostrukog opterećenja žena, opterećenja obiteljskim i
profesionalnim obavezama važno je shvatiti da više od 75% neplaćenog rada u
svijetu obavljaju žene. Briga o ovisnim članovima obitelji, bilo da se radi o
djeci ili odraslim osobama još je uvijek pretežito na leđima žena i u našim
zajednicama. Stoga, Klub žena IDSa zagovara politike koje olakšavaju
usklađivanje obaveza obiteljskog i profesionalnog života žena i koje
osiguravaju javne servise za brigu o ovisnim članovima obitelji kao što su
dječje jaslice, vrtići i usluge za starije osobe istaknula je Sandra Ćakić
Kuhar, predsjednica Kluba žena IDS-a.

Nasilje u partnerskim vezama ima veliki utjecaj na
žene u svijetu rada, smanjuje njihov radni učinak, posvećenost poslu i
produktivnost, što može rezultirati financijskim i materijalnim ograničenjima
za žene. Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama trajna je zadaća cijelog
društva.

Mi pozdravljamo najavljene izmjene Zakona o zaštiti
od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku u smjeru
pooštrenja sankcija za počinitelje nasilja. Naime, pravosuđe na bezuvjetne
zatvorske kazne osuđuje ispod 10% svih počinitelja nasilja, dok su ostali
kažnjeni relativno blagim novčanim kaznama, odnosno uvjetnim zatvorskim kaznama
i radom za opće dobro. Zato još jednom podsjećamo da su u Istri od 1998. godine
do danas ubijene su ukupno 22 žene, te je bilo 17 pokušaja ubojstva.

“Svijet bez nasilja je moguć, ali za to su potrebni zajednički napori cijelog
društva. Klub žena IDS-a podržava svako nastojanje koje ima za cilj
iskorjenjivanje nasilja, bilo da se ono događa unutar obitelji, na poslu ili
bilo kojem drugom mjestu i to je naša zajednička odgovornost, zaključila je
predsjednica Kluba žena IDS-a Sandra Ćakić Kuhar.