Home LABIN Labin - ostalo Pogledajte koji bi sve veliki projekti mogli ući u proračun Istarske županije...

Pogledajte koji bi sve veliki projekti mogli ući u proračun Istarske županije za 2020. godinu!

Današnja, 26. po redu sjednica
Skupštine Istarske županije, održana u Spomen domu, u Pazinu, započela je
minutom šutnje povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i
Škabrnje. Uslijedio je aktualni sat na kojem je, između ostalog, bilo govora o
štrajku prosvjetnih radnika u osnovnim i srednjim školama, na što se osvrnuo zamjenik
župana koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin.

Kako je rekao, osobno podržava
štrajk jer „svi znamo što znači imati motivirane i zadovoljne učitelje i
profesore koji će svoja znanja prenijeti na učenike. Bez toga nema škole za
život, a nema ni života“. Na pitanje o situaciji u Veneciji i prijateljskoj
Regiji Veneto, uslijed nezapamćenih poplava, župan Radin je kazao kako je ona
tragična, a Istarska županija dužna je pomoći makar na simboličkoj razini.

„Regija Veneto više od dvadeset
godina financira projekte čiji je cilj očuvanje i zaštita kulturne baštine
venecijanskog podrijetla u Istri. Zbog povijesnih poveznica i prijateljskih odnosa
dužni smo pomoći. S tim smo ciljem, gradonačelnik Pule Boris Miletić i ja prije
dva dana uputili dopis predsjedniku Regije Veneto i gradonačelniku Venecije te
ponudili pomoć, u okviru naših mogućnosti. Imamo razvijen sustav civilne
zaštite i vatrogastva koji im stoji na usluzi“, naglasio je župan Radin.

Na pitanje
da li će se održati tematska sjednica županijske Skupštine o Kaštijunu, župan Radin
je odgovorio da hoće u trenutku kada bude izvjesno rješenje po pitanju
optimizacije postrojenja te sprječavanja pojave neugodnih mirisa. O tome se,
kazao je župan, razgovara s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i s komunalnim poduzećima.

Na sjednici je usvojen Prijedlog
Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2019. godinu, kojima se
plan smanjuje za 121,9 milijuna kuna. Glavne značajke rebalansa su usklađivanje
prihoda i rashoda, prijenos određenih investicija u 2020. godinu te povećanje
prihoda od poreza na dohodak i vlastitih poreza. Od investicija koje se
planiraju za 2020. godinu valja izdvojiti 120 milijuna kuna za projekt
izgradnje i opremanja Opće Bolnice Pula, kao i 6,5 milijuna kuna za projekt
obnove radiološke opreme i digitalizacije pri Istarskim domovima zdravlja.

Jedna od točaka je bila i
Prijedlog proračuna Istarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022. godinu – 1. čitanje. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2020.
godinu iznosi 1.680.000.000,00 kuna, te objedinjuje planove proračunskih
korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog
iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 462.047.028,14 kuna ili
27,5 % ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na
korisnike 1.217.952.971,86 kuna, odnosno 72,5 %.

Ukupne investicije u narednom
trogodišnjem razdoblju iznose 596.866.724,05 kn, od čega po područjima iz Plana
razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 301.455.000,00 kuna, za
navodnjavanje 112.789.739,50 kuna, za obrazovanje 132.656.410,00 kuna, za socijalnu
skrb 16.260.000,00 kuna i ostalo 33.705.574,55 kuna.

Govoreći o konkretnim projektima,
najznačajnija, višegodišnja investicija je gradnja nove i suvremeno opremljene
Opće bolnice u Puli, za čiji se dovršetak planira utrošiti u 2020. godini
270.000.000,00 kuna kreditnih sredstava. Unutar ovog iznosa obuhvaćeno je dodatno
zaduživanje u iznosu od 150.000.000,00 kuna, koji se nastavlja sufinancirati od
strane Ministarstva zdravstva sa 75 % i od Istarske županije s 25% otplate
kredita. Također, tu je i projekt rekonstrukcije Talijanske srednje škole
Leonardo da Vinci Buje, gdje će svaka strana – Republika Italija (posredstvom
Talijanske unije Rijeka), Republika Hrvatska (putem nadležnog ministarstva) i
Istarska županija sudjelovati s 1/3 potrebnih sredstava. Za tu je namjenu u
proračunu za 2020. godinu planirano 3 milijuna kuna, a isti iznos planiran je i
u projekciji proračuna za 2021. godinu.

Iz zaduživanja planira se
izgradnja i dogradnja Medicinske škole i to u 2020. godini u iznosu od
42.849.175,00 kuna, te u 2021. godini 12.240.687,50 kuna. Nastavlja se i s programima
i projektima namijenjenima osobama treće životne dobi, a najznačajnija investicija
je adaptacija i opremanje Depandanse Doma Alfredo Štiglić Pula u iznosu od 5.000.000,00
kuna iz kredita. Nastavak adaptacije Doma planirana je i u 2021. godini i to iz
sredstava Županije u visini od 7.000.000,00 kuna.

Nadalje, osim iz kreditnih
sredstava u obrazovanju, nastavlja se s ulaganjima u Društveni centar Pula u
iznosu od 3.800.000,00 kuna u 2020. godini, a sveukupno kroz tri godine 7.800.000,00
kuna. Od ostalih ulaganja važan je i dovršetak sanacije OŠ M. Balote Buje za
što su osigurana sredstva u visini od 400.000,00 kuna u 2020. godini, te
sredstva u visini od 200.000,00 kuna za Općinu Ližnjan, a koja su predviđena za
refundaciju troškova sanacije Područne osnovne škole u Šišanu.

U 2020. godini nastavlja se
provedba projekta izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka u
vrijednosti od 54.634.427,00 kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kroz sufinanciranje Hrvatskih
voda. Nastavlja se i provođenje projekta Stambenih kredita za liječnike koji se
u 2020. godini planira s 200.000,00 kuna.