Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin objavio javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka...

Grad Labin objavio javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka godine”

Temeljem članka 51. Statuta Grada
Labina (Službene novine Grada Labina broj 5/19 – pročišćeni tekst), i sukladno
odredbama Zakona o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13) dana 5.
prosinca 2019. godine Gradonačelnik Grada Labina objavljuje JAVNI POZIV ZA
PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE 
“VOLONTER/KA GODINE” ZA 2019. GODINU

Predmet ovog Poziva  je dodjela nagrade “VOLONTER/KA GODINE” koju
dodjeljuje Gradonačelnik Grada Labina na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
nagrade “VOLONTER/KA GODINE” za 2019. godinu.

Nagrada iz prethodnog stavka se
dodjeljuje za individualni volonterski doprinos i volonterski rad u 2019.
godini, a sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13)
kojim volonteri i volonterke doprinose: poboljšanju kvalitete života osobe/a,
skupina/e osoba ili općoj dobrobiti; aktivnom uključivanju osobe/a  ili skupine/a u društvena zbivanja; ili
razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Pravo podnošenja prijedloga
kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade “VOLONTER/KA GODINE” imaju fizičke i
pravne osobe (udruge, zaklade, fondacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem
stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, mjesni odbori) koje su tijekom 2019. godine surađivale
s volonterima.

Svaka fizička ili pravna osoba
može nominirati najviše 3 (tri) volontera. Rok za podnošenje prijave na ovaj
Javni poziv je 3. veljače 2020. godine. Prijave se dostavljaju na propisanim
obrascima dostupnim na Službenim stranicama Grada Labina www.labin.hr ili
osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Titov trg 11, 52220 Labin, a
mogu se zatražiti i putem e-maila ured.grada@labin.hr.

VIŠE INFORMACIJA