Home LABIN Labin - ostalo I vi možete zakupiti dio javne površine za vrijeme glavne prosinačke manifestacije!

I vi možete zakupiti dio javne površine za vrijeme glavne prosinačke manifestacije!

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (˝Službene novine
Grada Labina¨ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i
5/19.- pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih
površina na području Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”
broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje 

JAVNI
POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme
manifestacije „Božić u Labinu 2019.“

 1.    Lokacija 1.


 • namjena
  lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni
  iznos naknade 600,00 kuna

2.    Lokacija 2.


 • namjena
  lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni
  iznos naknade 600,00 kuna

3.    Lokacija 3.


 • namjena
  lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni
  iznos naknade 600,00 kuna

 Ostali uvjeti za lokacije 1., 2., i 3.:


 • korisnik
  lokacije na korištenje dobiva drvenu kućicu veličine 4,0 m2 i el.
  instalaciju,
 • dozvoljena
  je prodaja kuhanog vina, vina, piva u boci, čaja, kave, domaće rakije i
  ostalih likera,
 • dozvoljena
  priprema i prodaja kuhane hrane: gulaš, kobasice, meso, kupus i drugi
  prilozi, salate, bakalar i druga riblja jela
 • dozvoljena
  prodaja fritula i drugih vrsta uštipaka, domaćih kolača, pralina i bombona
 • dozvoljena
  prodaja sireva i srodnih mliječnih proizvoda, suhomesnatih proizvoda u
  pakiranom ili narezanom obliku (pršut, sir, suhe kobasice i dr.)
 • dozvoljena
  prodaja božićnih ukrasnih predmeta, dekoracija, ikebana, ukrasnog papira i
  sl.
 • dozvoljena
  prodaja dječjih igračaka
 • nije
  dozvoljeno postavljanje reklamnih predmeta na kućice kao ni dodatnih
  naprava oko kućice, kao ni reklamnih suncobrana ili bannera.
 • radno
  vrijeme obavezno za dan 19. prosinac od 10:00 do 24:00 h i za 20. i 21. prosinac
  od 10:00 do 02:00 h.

 4.    Lokacija 4.


 • namjena
  lokacije: ugostiteljska djelatnost,
 • početni
  iznos naknade 3.800,00 kuna

Ostali uvjeti:

 • korisnik
  lokacije na korištenje dobiva 45,0 m2 javne površine i priključak na el.
  instalaciju,
 • dozvoljena
  je prodaja raznih vrsta mesa sa roštilja, kobasica, kupusa i drugog
  priloga, bakalara, toplih sendviča i svih vrsta pića,
 • korisnik
  je dužan postaviti „Gazebo“ dimenzija 5,0 x 5,0 m i pripadajući šank koji
  svojim izgledom mora udovoljavati standardima urbane opreme, te dostaviti
  fotoelaborat  opreme koju će koristiti,
 • korisnik
  je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju,
 • nije
  dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana,
 • radno
  vrijeme obavezno za dan 19. prosinac od 10:00 do 24:00 h i za 20. i 21.
  prosinac od 10:00 do 02:00 h.

5.    Lokacija 5.

 • namjena
  lokacije: ugostiteljska djelatnost,
 • početni
  iznos naknade 1.600,00 kuna

Ostali uvjeti:

 • korisnik
  lokacije na korištenje dobiva 16,0 m2 javne površine i priključak na el.
  instalaciju,
 • dozvoljena
  je prodaja svih vrsta pića,
 • korisnik
  je dužan postaviti sdekvatni šank koji svojim izgledom mora udovoljavati
  standardima urbane opreme, te dostaviti fotoelaborat  opreme koju će
  koristiti,
 • korisnik
  je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju,
 • nije
  dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana,
 • radno
  vrijeme na ovoj lokaciji ograničeno je na 20. i 21. prosinac od 20:00 do
  02:00 sati.

 Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom kojeg možete vidjeti OVDJE.
 

DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje
u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa
svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s
naznakom “NE OTVARATI – ponuda za korištenje javne površine Božić u Labinu
2019”  adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom
i adresom ponuditelja.

Rok za predaju ponuda ističe osmog dana od dana objave Poziva na Oglasnoj
ploči Grada Labina, u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici
Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način
dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će
biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma. Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja
ponuda.

INFORMACIJE:

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu
obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Labina, na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail: komunalni.odjel@labin.hr
OBRAZAC ZAHTJEVA