Home LABIN Labin - ostalo Kulturnim programima u 2020. godini više od 230 tisuća kuna

Kulturnim programima u 2020. godini više od 230 tisuća kuna

Gradonačelnik Grada Labina dana
27. prosinca donio je Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za
financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Grada Labina i odluke o raspisivanju javnih
natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga, neprofitnih
organizacija, te fizičkih i pravnih osoba, iz područja kulture, socijalne skrbi
i zdravstva, razvoja civilnog društva, klubova studenata Istre i razvoja malog
gospodarstva.

Tako će se 2. siječnja 2020.
godine objaviti sljedeći natječaji:

1. Javni natječaj za
sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2020.

2. Javni natječaj za
sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja
socijalne skrbi i zdravstva za 2020. Godinu

3. Javni natječaj za
sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2020.
godinu – razvoj civilnog društva

4. Javni natječaj za
sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada
Labina za 2020. godinu

5. Javni natječaj za
sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području
razvoja malog gospodarstva za 2020. godinu.

Natječaji će se objaviti na Službenim
stranicama Grada Labina, a već je sada poznato da će se za razvoj civilnog
društva osigurati 100 tisuća kuna, za socijalnu skrb i zdravstvo 88 tisuća
kuna, za klubove studenata Istre deset tisuća kuna, a za područje razvoja malog
gospodarstva 30 tisuća kuna. Najviše, 232 500 kuna raspodijeljeno će dobiti oni
koji se jave na sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture.